11 lutego 1906

Encyklika Vehementer nos – o rozdziale państwa od Kościoła 11 lutego 1906

Tekst encykliki

Vehementer Nos

 

 

 Facebook