Ad diem illum laetissimum

On the Immaculate Conception 2 February 1904

W dokumencie Pius X przedstawił nauczanie Kościoła katolickiego dotyczące Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  . Encyklika została napisana z okazji pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia dogmatu. Papież podkreślił m.in., że Maryja przewyższa wszystkich w świętości i komunii z Jezusem Chrystusem, będąc złączoną ze Zbawicielem w dziele odkupienia. Dzięki temu Maryja jest najwyższą szafarką/pośredniczką łask – Pośredniczka Wszelkich Łask. Cytując Dionizego Kartuza, papież przypomniał, iż Chrystus nie mógł zostać poczętym w ciele skażonym grzechem.Dodaj komentarz