Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

Archive for category: Bez kategorii

29.X.2023 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

Jezus Chrystus Król !  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla, przypadającą zawsze w ostatnią Niedzielę...

31. lipca. Św. Ignacego Loyoli

Módlmy się.    Boże, któryś dla pomnożenia chwały Twojej i uwielbienia Imienia Twego na ziemi, dał n...

Biskup-Sarto

Biskup Józef M. Sarto – jego działania

W innych wypadkach jeszcze biskup Sarto wykazał tę prostą odwagę, jak np. gdy parlamentowi włoskiemu...

Editæ sæpe_

Encyklika „Editae saepe Dei”.Z dziejów konfliktu religijnego w II Rzeszy

Encyklika „Editae saepe Dei”. Z dziejów konfliktu religijnego w II Rzeszy 26 maja 1910 papież Pius X...

Nowa Encyklika Papieża Piusa X-go.

Ojciec św. wydał świeżo Encyklikę do bi­skupów Włoskich, w której wskazuje, jak działać ma duchowień...

Pascendi Dominici gregis

LITTERAE ENCYCLICAE Pascendi Dominici gregis* SUMMI PONTIFICIS PIUS PP. X DE MODERNISTARUM DOCTRI...

Pius medal1

Pascendi Dominici gregis – O zasadach modernistów

List ogólny do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i Ordynariuszy, w jedności i łączności ...