Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

Archive for category: Matka Boska

15.IX.Siedmiu Boleści N.M.P

NMP Panna Bolesna

Virgo Dolorosissima, o. p. n Modlitwa św. Bonawentury Ave Maria doloribus plena, Crucifixus tecum: lacrymabilis te in mulieribus, et lacrymabilis fruc...

12.IX Najświętszego Imienia Maryi

pdc_10-168932

W tym dniu wierni rozważają przywileje nadane Maryi przez Boga i wszystkie łaski, jakie otrzymali od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzyw...

MODLITWA

Narodzenie-NMP

Modlitwa do Najśw. Maryi Panny w dzień Jej Niepokalanego Poczęcia i Narodzenia. Jako prawowierni cieszymy się w dzień Twego poczęcia i narodzenia, o N...

Die 26 Augusti -Beatæ Mariæ Virginis Claromontanæ seu Czenstochoviensis

Matka-Boska-Jasnogorska

26. VIII. Matki Boskiej Jasnogórskiej (Częstochowskiej). Papież św. Pius X ustanowił osobne święto z oktawą i odpustem zupełnym, osobną Mszą św. i off...

ajax-loader