Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

News & Blog

Modlitwa

O Boże, który napełniłeś Papieża Świętego Piusa X niebiańską mądrością i apostolską mocą, aby bronił wiary katolickiej i przywrócił wszystko w Chrystu...

Read More
70

Praktyka w okresie Siedemdziesiątnicy

Radość czasu Bożego Narodzenia jakby od nas uciekła. Ledwie zdążyliśmy przez czterdzieści dni cieszyć się radością, jaką przyniosły nam narodziny Emma...

Read More
Purificazione della Beata Vergine6

Matki Boskiej Gromnicznej 2. II

KAZANIE 5-e Zasługa wiary i jej przejawy KS. JÓZEF STANISŁAW ADAMSKI SI “Oczy moje oglądały zbawienie Twoje, któreś zgotował przed oblicznością wszyst...

Read More
carte-postale-france-vatican..

Une fois encore O rozdziale Kościoła i państwa

Św. Pius X. Une fois encore – O rozdziale Kościoła i państwa Do Naszych Czcigodnych Braci Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Francji, do duchowieńs...

Read More
Pius-x-77

Ad Diem Illum Laetissimum

Święty Pius X Encyklika Jego Świątobliwości Papieża Piusa X [o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny], z dnia 2-go lutego 1904 r.  roku: dla ...

Read More
Pius-x-77

8.XII. Niepokalane Poczęcie N.M.P.

LITANIA – do Niepokalanego Poczęcia N. M. P. (do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chrys...

Read More
Editæ sæpe_

Encyklika “Editae saepe Dei”.Z dziejów konfliktu religijnego w II Rzeszy

Encyklika „Editae saepe Dei”. Z dziejów konfliktu religijnego w II Rzeszy 26 maja 1910 papież Pius X ogłosił encyklikę „Editae saepe Dei”. Okazją dla ...

Read More
card-SCARLO-BORROMEO-III-cent

Św. Karola Boromeusza, Biskupa i Wyznawcy

Św. Karol urodził się w Mediolanie w 1538 roku. W dwudziestym trzecim roku życia został mianowany kardynałem i arcybisku...

Read More
carte-postale-france-vatican..

Vehementer Nos

Do naszych ukochanych synów, Francois Marie Richarda, kardynała arcybiskupa Paryża; Victora Lucien Lecota, kardynała arcybiskupa Bordeaux; Pierra Hect...

Read More
S.Pius x 11

Motu Proprio Tra le Sollecitudini

Motu Proprio Tra le Sollecitudini – Pius X (22. 11. 1903) MOTU PROPRIO ŚW. PIUSA X O MUZYCE ŚWIĘTEJ INTER PASTORALIS OFFICII SOLLICITUDINES Bez wątpie...

Read More
ajax-loader