Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

News & Blog

Notre charge apostolique O błędach Sillonu

pape_pie_celebrant_la_messe

Do Naszych Ukochanych Synów, Księży Kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego: Piotra-Hektora Coullie, Arcybiskupa Lyonu; Ludwika-Henryka Lucon, Arcybis...

Editae saepe O świętym Karolu Boromeuszu

Editæ sæpe_

Czcigodnym Braciom Patriarchom, Prymasom, Arcybiskupom, Biskupom i innym Ordynariuszom miejsca, pozostającym w pokoju i łączności ze Stolicą Apostolsk...

Pascendi Dominici gregis – O zasadach modernistów

Pius medal1

List ogólny do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i Ordynariuszy, w jedności i łączności ze Stolicą Apostolską pozostających! Czcigodni Bra...

E supremi apostolatus – O odnowieniu wszystkiego w Chrystusie

E-supremi-apostolatus

Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy miejsca pozostających w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską! Czcigodni Braci...

ajax-loader