Strona główna wydarzenia Święto Najświętszego Imienia Jezus

Data

29 wrz 2023

Czas

Cały dzień

Najświętszego Imienia Jezus

Litania o Imieniu Jezus.
(300 dni odpustu).

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Jezu usłysz nas.
Jezu wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu jasności Ojcowska, zmiłuj się nad nami.
Jezu śliczności światła wiekuistego, zmiłuj się nad nami.
Jezu Królu chwały,
Jezu słońce sprawiedliwości,
Jezu Synu Maryi Panny,
Jezu najmilszy,
Jezu Przedziwny,
Jezu Boże mocny,
Jezu Ojcze wieku przyszłego,
Jezu wielkiej rady Aniele,
Jezu, najmożniejszy,
Jezu najcierpliwszy,
Jezu najposłuszniejszy,
Jezu cichy i pokornego Serca,
Jezu miłośniku czystości,
Jezu miłośniku nasz,
Jezu Boże pokoju,
Jezu dawco żywota,
Jezu cnót przykładzie,
Jezu dusz żarliwości,
Jezu Boże nasz,
Jezu ucieczko nasza,
Jezu Ojcze ubogich,
Jezu skarbie wiernych,

Jezu dobry Pasterzu,
Jezu światłości prawdziwa,
Jezu mądrości wieczna,
Jezu dobroci nieskończona,
Jezu żywocie i drogo nasza,
Jezu wesele Aniołów,
Jezu Królu Patriarchów,
Jezu Mistrzu Apostołów,
Jezu nauczycielu Ewangelistów,
Jezu męstwo Męczenników,
Jezu światłości Wyznawców,
Jezu, czystości panieńska,
Jezu Korono wszystkich Świętych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu.
Od wszelkiego złego, wybaw nas Jezu.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystego,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego,
Przez narodzenie Twoje,
Przez dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze życie Twoje,
Przez prace Twoje,
Przez konanie i mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez mdłości Twoje,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Najśw. Eucharystii ustanowienie Twoje,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Jezu.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Jezu cichy i pokornego Serca.
Uczyń serca nasze według Serca Twego.

MÓDLMY SIĘ.

                Panie Jezu Chryste, któryś rzeki: proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a będzie wam otworzono; błagamy Cię, racz mam dać proszącym Boskiej Twej miłości uczucie, abyśmy Cię całym sercem, usty i uczynkiem kochali i w chwaleniu Ciebie nigdy nie ustawali.
Świętego imienia Twego bojaźnią oraz miłością ustawiczną racz nas obdarzyć. Panie; ponieważ tych nigdy z opieki nie wypuszczasz, których w gruntownej miłości Twojej utwierdzasz, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.