Data

29 wrz 2023

Czas

Cały dzień

św. Agnieszki, D. i M.

21 Stycznia

Św. Agnieszka, panna i m.

Agnieszka, córka zacnych i bogatych rodziców, zamiesz­kałych w Rzymie, już w dzie­ciństwie obrała Chrystusa za Oblubieńca swego. — Rozwi­jała się szybko i bujnie, była przy tem nadobną, więc w trzy­nastym roku pragnął ją po­ślubić syn starosty Sempron jusza. — Ale świątobliwa pa nienka tak rzekła swatom: — | Uprzedził już was kto inny, j i zaręczył mię pierścieniem wiecznej czystości. Przebacz- : cie, nawet za syna starosty nie pójdę. — Usłyszawszy starosta, że Agnieszka jest chrześcijanką, kazał ją stawić przed sąd, i tu groźbami sta­rał się ją nakłonić do złama­nia ślubu czystości. – Wi­dząc jej stałość kazał ją ob­nażyć i prowadzić ulicami miasta do domu nierządu. Aliści włosy jej wspaniałe  padły, i pokryły nagość ciała. — Syn starosty, który pier­wej pragnął ją poślubić, teraz postanowił pierwszy ją zniesła­wić i zbeszcześcić. Lecz anioł pański otoczył ją taką świat­łością, że bezecnik przerażony padł nagle martwy na ziemię. — Zrozpaczony ojciec błagał teraz Agnieszkę, aby modliła się do Chrystusa o życie dla jego jedynaka. — Święta pa

nienka gorąco poczęła się modlić, a oto życie wróciło w : martwe członki napastnika, który gdy wstał, rzekł: — teraz wierzę, że jest jeden Bóg prawdziwy, Bóg chrześcijan. — : Przewrotny starosta zamiast podziękować, ogłosił Agnieszkę : czarnoksiężniczką, i kazał ją spalić na stosie. Naniecono wielki ogień i wrzucono niewinną dziewicę w płomienie. Aliści ogień • rozdzielił się na dwie strony, i żadnej szkody Agnieszce nie : uczynił. Wtedy skazano ją na ścięcie. Ociągał się kat, litując się nad młodością i pięknością dziewicy, ale ona rzekła: — Nie zwlekaj, ale czyń co ci kazano. Niech ginie to ciało, ; które przyczyną jest tylu pożądliwości i zaciekłości ludzkiej. : Pragnę coprędzej widzieć Chrystusa w wiecznej radości. — : Dnia 21 stycznia 304 r. spadła głowa Agnieszki na ziemię, a dusza jej uniosła się ku niebu, gdzie podwójną otrzymała : koronę: dziewictwa i męczeństwa. — Rodzice pogrzebali ciało swej świętej córki na własnem polu za miastem, gdzie Konstancja, córka cesarza, odzyskawszy zdrowie, zbudować ka- ; zała wspaniały kościół. Niektórzy obchodzą święto św. Agnieszki dnia 28 stycznia, gdyż w dniu tym objawiła się nieutulonym w żalu rodzicom, zapewniając ich o swej szczę : śliwości w niebie.

Punkta do rozmyślania.

Święty Augustyn naucza, że „czystość dodaje człowie kowi jakiejś nadziemskiej wspaniałości, wznosi go ku niebu : i jednoczy z Aniołami.”

W każdym stanie zachować należy czystość; w stanie dziewiczym, — w małżeństwie, — i w stanie wdowim.

Chrystus ukochał przede wszystkim serca czyste i niepokalane. i przyobiecał im chwałę niebieską. „Błogosławieni : czystego serca, albowiem oni Boga oglądają”. (M. 5. 8).

Modlitwa.

Wszechmogący wieczny Boże, który słabych tego : świata wybierasz, abyś zawstydzi! pysznych i mocnych, : użycz nam łaskawie sił, abyśmy za wstawieniem się św. : Agnieszki pokonać mogli pokusy wszelakie, jakie uderzają na nas, i od przewrotnych napaści uwolnieni byli, : Amen.