Data

29 wrz 2023

Czas

Cały dzień

św. Jana Bosko, W.

Modlitwa do św. Jana Bosko

Z bezgraniczną ufnością uciekam się do Ciebie, o św. Janie Bosko.

Miliony wdzięcznych serc sławią już cudowną moc Twojego orędownictwa u Boga i Marii Wspomożycielki, Łaskawej Pani i Mistrzyni Twojej. Tuliłeś sieroty i młodzież do ojcowskiego serca, karmiłeś głodnych, pocieszałeś strapionych, uzdrawiałeś chorych i wskrzeszałeś umarłych. Byłeś wszystkim dla wszystkich. A teraz, gdy zostałeś wyniesiony do chwały świętych i dany nam za Opiekuna, nie opuszczaj mnie w godzinie utrapienia, święty mój Patronie! Dziś w skrusze serdecznej opłakuję wszystkie przewinienia i obiecuję poprawę życia. Weź mnie tedy, o Pocieszycielu strapionych i zaprowadź do Najmiłosierniejszego Serca Jezusowego. Przedstaw mnie i prośby moje Najświętszej Matuchnie i przemów za mną. — Ona Cię wysłucha i mnie nie odrzuci.

O święty Janie, módl się za mną! Twojej ojcowskiej dobroci i przemożnej przyczynie powierzam wszystkie swoje troski i potrzeby.

W walce o zbawienie duszy, w bojach i cierpieniach otaczaj mnie zawsze łaskawą opieką. Naucz mnie służyć ochotnie i wiernie Bogu na ziemi, kochać serdecznie Niepokalaną Wspomożycielkę, bym po tym życiu mógł z Tobą wielbić w niebie Trójcę Przenajświętszą. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś, Chwała Ojcu.

Święty Janie, módl się za nami.

Boże, któryś Świętego Jana Wyznawcę Twego na Ojca i Nauczyciela młodzieży powołał i przez Niego za wspomożeniem Marii Dziewicy, nowe w Kościele rodziny wzbudził, spraw prosimy, abyśmy tymże ogniem miłości zapaleni, dla dusz zbawienia pracowali i Tobie jednemu służyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen