Ad Diem Illum Laetissimum

Święty Pius X Encyklika Jego Świątobliwości Papieża Piusa X [o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny], z dnia 2-go lutego 1904 r.  roku: dla patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych ordynariatów w zgodzie i wspólności ze Stolicą Apostolską pozostających. Ad Diem Illum Laetissimum Czcigodni Bracia, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie! Bieg czasu przywiedzie nas za kilka miesięcy … Czytaj dalej Ad Diem Illum Laetissimum