informacje

16 maja Św. Andrzeja Boboli Męczennika

informacje

Deus, qui in confessióne veræ fídei beátum Andréam multíplici suppliciórum génere excruciátum illustri martyrio coronásti : præsta quæsumus ; ut nos in eádem fide stábiles advérsa pótius ómnia, quam ánimæ detrimentum patiámur. Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus per omnia sǽcula sæculórum. Amen

Litania na cześć Św. ANDRZEJA BOBOLI Męczennika T.J.   Litania do Św. Andrzeja Boboli / pdf /

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Królowo Apostołów i Męczenników,
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Św. Andrzeju, wierny Dobrego Pasterza naśladowco,
Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny,
Św. Andrzeju, prawdziwy synu św. O. Ignacego,
Św. Andrzeju, mężu Ducha Bożego pełny,
Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźniego pałający,
Św. Andrzeju, cichy i pokornego serca,
Św. Andrzeju, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony,
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Św. Andrzeju, apostole piński,
Św. Andrzeju, naczynie wybrane od Boga ku nawróceniu odszczepieńców
do jedności wiary św. katolickiej,
Św. Andrzeju, dzieci i prostaczków ojcze i nauczycielu,
Św. Andrzeju, pogróżkami i katuszami w wierze niezachwiany,
Św. Andrzeju, wśród najokropniejszych mąk najcierpliwszy,
Św. Andrzeju, krwawa w wyznaniu jedności wiary ofiaro,
Św. Andrzeju, męczeńską palmą i apostolską koroną ozdobiony,
Św. Andrzeju, po zgonie wonią i nieskazitelnością ciała uwielbiony,
Św. Andrzeju, wielkimi cudy od Boga wsławiony,
Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego,
Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego,
Św. Andrzeju, miłośniku twojego ludu,
Św. Andrzeju, nowy nasz przed Bogiem opiekunie,
Abyśmy się wszyscy w jedności św. katolickiej wiary połączyli, módl się za nami.
Abyśmy od tej, jedynie zbawiennej wiary, w niczym się oderwać nie dali,
Abyśmy każdego grzechu ciężkiego unikali,
Abyśmy popełnione winy szczerą pokutą zgładzili,
Abyśmy około zbawienia duszy gorliwie pracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy N. P. Maryję jako Matkę miłowali,
Abyśmy wszystkie przeciwności zbawiennie znosili,
Abyśmy tej łaski (…) o którą przez twą przyczynę prosimy, dostąpili.
Abyśmy Boga z tobą na wieki chwalili,
Św. Andrzeju Bobolo, Męczenniku Boży,

Baranku Boży, który gładzisz świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami święty Andrzeju,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

 

MÓDLMY SIĘ. (Modlitwa kościelna)

Boże, któryś dla wyznania prawdziwej wiary, świętego Andrzeja, rozlicznymi mękami utrapionego, świetnym uwieńczył męczeństwem: spraw prosimy; abyśmy w tejże wierze niezachwiani, wszystkie raczej przeciwności, niż szkodę na duszy naszej ponieśli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św. Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

PDF – książki

Andrzej Bobola męczennik Tow. Jez. krótki życiorys

Nowenna do św Andrzeja Boboli

Św. Andrzej Bobola wielki męczennik i patron Narodu