Papieże przeciw nowoczesnym błędom

16 Papieskich Dokumentów Mocne potępienie wielu najbardziej szkodliwych dzisiejszych błędów Wersja angielska do nabycia na stronach: https://www.amazon.com/Popes-Against-Modern-Errors-Documents/dp/089555643X W 1789 r. miała miejsce rewolucja francuska, która wywołała szereg błędów religijnych, politycznych i społecznych, o których papieże przez ponad 160 lat pisali i zwalczali je. Jednak większość z tych błędów przeniknęła zwykłego człowieka… w wyniku czego większość […]

30 VI wspomnienie Św. Pawła

Die 30 Junii In Commemoratione S. Pauli Apostoli Sancte Paule Apostole, * praedicator veritatis et Doctor Gentium, intercede pro nobis ad Deum, qui te elegit. Hymnus Egregie Doctor, Paule, mores instrue, Et nostra tecum pectora in caelum trahe: Velata dum meridiem cernat fides, Et solis instar sola regnet caritas. Sit Trinitati sempiterna gloria, Honor, potestas […]

13 czerwca. św. Antoni z Padwy

Modlitwa do świętego Antoniego o odpuszczenie grzechów. Bądź pozdrowiony, Antoni przebłogosławiony, a z mieszkania chwały Twojej wejrzyj na mnie i prośbą moją racy nie pogardzić, który ratować wzywających Ciebie nie zaniedbujesz i ziemskich obywateli pocieszać dobrodziejstwy Twymi nie ustajesz, tych osobliwie, którzy od Ciebie z silną wiarą czegokolwiek proszą, bez pociechy nie opuszczasz, bo się […]

Nowenna, czyli dziewięciodniowe nabożeństwo do św. Alojzego

Nowenna do św. Alojzego Gonzagi (12-20 VI)  (wersja do druku – PDF) Modlitwa i przygotowanie na każdy dzień. Prosimy Cię, o Panie, wzbudź w nas tego ducha, którym Ci służył św. Alojzy, abyśmy miłowali to, co on miłował, i to uczynkiem pełnili, czego on słowem i przykładem nauczał, i żebym otrzymał tę łaskę, o którą […]

Na śmierć biskupa Dolana

Z wielkim zaskoczeniem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci księdza biskupa Daniela L. Dolana. Daniel Lytle Dolan urodził się 28 maja 1951 roku w Detroit, w wielodzietnej irlandzkiej rodzinie. W 1965 roku wstąpił do niższego seminarium arcybiskupiego w tym mieście. Później wstąpił do zakonu cystersów w Szwajcarii, a stamtąd przeniósł się do seminarium założonego przez […]

24 kwietnia, św. Fidelisa z Sigmaringen. 400 rocznica jego śmierci męczeńskiej

24 kwietnia Żywot świętego Fidelisa, Męczennika (żył około roku Pańskiego 1660) Pobożnym małżonkom, Janowi Rayowi i Genowefie Rosenberger w Sigmaringen, w Szwabii, po pięciu starszych dzieciach dal Pan Bóg w roku 1577 synka, który na chrzcie św. otrzymał imię Marka. Chłopczyk ten przewyższał rodzeństwo nie tylko zdolnościami umysłu, ale również cnotami i dziecięcą miłością ku […]

O śmierci grzesznika

O śmierci grzesznika. (Niedokończone). Będziecie mnie szukać i w grzechu waszym pomrzecie. Jan VIII, 21. Straszna to groźba, tym straszniejsza, że się kiedyś niezawodnie spełni. Powyższe słowa wypowiedział Jezus Chrystus do żydów, do ludu tak wielce umiłowanego i obsypanego tylu łaskami. O ludu niewdzięczny, co mogłem więcej dla ciebie uczynić? Ale nadejdzie kiedyś dzień, że […]

Kościół Katolicki vs. Novus Ordo

Czyż nie jest to ważne pytanie? Dlaczego? Te podstawowe, fundamentalne pytania, nawet przy użyciu samego tylko rozumu, czasami pozostają bez odpowiedzi, pozostawiając ludzi w fałszywej rzeczywistości, w prawdziwym la la land, który ostatecznie prowadzi dusze z dala od Prawdy, od Boga. Oto list, który napisał jeden z moich parafian na misji w Kentucky, a który […]

Kazanie na urocz. Zwiastowania N. Maryi Panny.

»Oto odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody. Albowiem uczy­nił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię Jego«. (Łuk, I. 48—49). Pobożni chrześcijanie! Tyle razy już słyszeliśmy pozdrowienie anielskie, zawarte w ewangelii dzisiejszej i tyle razy powtórzyliśmy je sami, że już w niem nic nie widzimy dziwnego, że ono nas nie wzrusza i […]

Wiara – łaska Boża – wytrwanie

Kiedy masz Prawdziwą Wiarę, kiedy masz łaskę Bożą i z nią współpracujesz, nie tylko jesteś zdrowy duchowo, ale masz zdolność jasnego widzenia rzeczy takimi, jakimi są w rzeczywistości, oraz podejmowania prawdziwych i słusznych spostrzeżeń i decyzji. Kiedy nie masz wiary lub nie współpracujesz z łaską Bożą, nawet jako zły katolik, wszystko zostaje zniekształcone i odwrócone, […]

17. marca. Bł. Jana Sarkandra męcz.

Bł. Jan Sarkander, męcz. Urodził się na Śląsku austriackim, w Skoczowie 1576 roku. W młodych latach stracił ojca, więc wychowaniem Jana zajęła się mat ka Helena, pochodząca z familii Góreckich. Była to osoba pobożna, więc i syna pobożnie wychowała. Wyższe gimnazjum kończył u 00. Jezuitów w Ołomuńcu i Pradze. – Czując powołanie do stanu duchownego […]

15 marca. Św. Klemensa M. Dworzaka (1751-1820)

15 marca. Św. Klemensa M. Dworzaka (1751-1820) (kanonizowany przez Św. Papieża Piusa X, 20 maja 1909 roku) Klemens Marja Dworzak, czyli Hofbauer, chociaż cudzoziemiec, zalicza się jednak do polskich patronów z tego powodu, że w Warszawie długi czas z pożytkiem pracował, i wielce życzliwym był dla Polaków. Urodzony 1751 roku w Tasswiz na Morawie, otrzymał […]