DLA KATOLIKÓW Rzymskich i Integralnych

Dla katolików rzymskich integralnych “CAHIERS ROMAINS” Deus… da Ecclesiae tuae, eorum (SS. Apost. Petri et Pauli) in omnibus sequi praeceptum. (Boże… udziel Kościołowi Twemu, iżby we wszystkim spełniał nakazy ich (św. Apostołów Piotra i Pawła)). – (Nabożeństwo na uroczystość św. Piotra i Pawła). Dobrzy katolicy, pragnący być integralnie wiernymi dyrektywom papieskim, niejednokrotnie wyrażali życzenie, by

15.IX.Siedmiu Boleści N.M.P

Virgo Dolorosissima, o. p. n Modlitwa św. Bonawentury Ave Maria doloribus plena, Crucifixus tecum: lacrymabilis te in mulieribus, et lacrymabilis fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Crucifixi: lacrymas impertire nobis crucifixoribus Filii tui, nunc et in hora mortis nostræ. Amen. Zdrowaś Maryjo; boleści pełna; Ukrzyżowany z Tobą; najboleśniajszaś Ty między niewiastami i opłakany owoc

Głos kapłański z nr 19 Biuletynu Czcicieli św. Marii Goretti

Głos kapłański nr 19 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Niepokalane Serce Maryi! Różne anomalia pogodowe które w ostatnim czasie pojawiły się niemal na całym świecie, podobnie jak ogólna sytuacja religijna i polityczna nie napawają optymizmem. Mimowolnie zaczynamy myśleć o przemijaniu i kruchości wszystkiego co jest na tym świecie. Pojawiają się nawet przeczucia nadciągającej apokalipsy.

12.IX Najświętszego Imienia Maryi

W tym dniu wierni rozważają przywileje nadane Maryi przez Boga i wszystkie łaski, jakie otrzymali od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia Po raz pierwszy w zaczęto czcić imię Maryi w Hiszpanii, w diecezji Cienca, która otrzymała pozwolenie Stolicy Apostolskiej w roku 1513 na obchód święta poświęconego Imieniu Matki Zbawiciela (wówczas święto

MODLITWA

Modlitwa do Najśw. Maryi Panny w dzień Jej Niepokalanego Poczęcia i Narodzenia. Jako prawowierni cieszymy się w dzień Twego poczęcia i narodzenia, o Najświętsza Maryjo Panno, Matko Zbawiciela naszego! bo wiemy, kto nam się przez Ciebie narodził: Jezus Chrystus, nasz król wieczny, Pośrednik i Zbawiciel. Twoje narodzenie było jak ranna jutrzenka zwiastująca dzień bliski, dzień

7.IX. bł. Melchiora Grodzieckiego

Błogosławiony Melchior Grodziecki pochodził z zamożnej polskiej rodziny szlacheckiej herbu Radwan, która już w pierwszej połowie wieku XVI odgrywała znaczną rolę na Śląsku i Morawach. Ród ten w aktach urzędowych używał przydomka “z Brodu” a nazwisko Grodzieckich wziął od wioski Grodziec między Bielskiem a Cieszynem, w której jeden z jego członków, kasztelan cieszyński Maciej, wzniósł

5. IX. Św.Wawrzyńca Justyniani

Pierwszy Patriarcha Wenecki, Wawrzyniec Justiniani urodził się w Wenecji 1381r. Rodzice jego należeli do senatorskiego stanu i posiadali znaczny majątek. Wychowali syna odpowiednio do swego stanowiska wysokiego. Wawrzyniec był zdolnym, układnym i ambitnym młodzieńcem. — Sam o sobie pisze tak: „idąc za przykładem innych paniczów, szukałem uspokojenia w rozrywkach światowych, lecz go nie znalazłem. Wtem

3. XI. świętego Piusa X, Wyznawcy, papieża

Dziś Kościół Św. czci Św. Piusa X (1835- 1914). O ŚWIĘTY PIUSIE X, cichy i pokorny jak Jezus, którego tak godnie reprezentowałeś wśród nas! Wysłuchaj naszych błagań, tak jak na ziemi po ojcowsku słuchałeś tych, którzy uciekali się do ciebie o pomoc. Zobacz, jak smutne są te czasy i jak wrogowie Boga walczą przeciwko Niemu

Die 26 Augusti -Beatæ Mariæ Virginis Claromontanæ seu Czenstochoviensis

26. VIII. Matki Boskiej Jasnogórskiej (Częstochowskiej). Papież św. Pius X ustanowił osobne święto z oktawą i odpustem zupełnym, osobną Mszą św. i officium kościelnym pod wezwaniem Matki Bo­skiej Częstochowskiej, dekretem z dnia 13 kwietnia 1906 roku Leon XIII wyznaczył pierwszą niedzielę maja, jako uroczystość Najśw. Panny, Królowej Korony Polskiej. Wezwanie: „Królowo Korony Polskiej — módl

22.VIII Niepokalanego Serca N.M.P.

22.VIII Niedziela XIII  po Świątkach Niepokalanego Serca N.M.P. O Boskie Serce Pana Jezusa, ofiaruję Ci przez Serce Niepokalane Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy i sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego. Łączę je z tymi wszystkimi intencjami w jakich Ty sam za nas na ołtarzu się ofiarujesz. Ofiaruję Ci je za Kościół święty, za nawrócenie grzeszników

20 sierpnia 1914: śmierć św. Piusa X

20 sierpnia 1914: śmierć św. Piusa X. Sancte Pie X, ora pro nobis. O dobrą śmierć. Błogosławieni umarli, którzy umierają w Panu! o mój Boże, pewne jest, że umrę, ale nie wiem kiedy i jak albo gdzie umrę. Wiem tylko, że jeśli umrę w stanie grzechu śmiertelnego, będę potępiony na wieki. Najświętszej Maryi Panny Maryjo,

“Pod sztandarem Niepokalanej”. Czasopismo rzymskokatolickie. Nr 136 sierpień 2021

“Pod sztandarem Niepokalanej” Nr 136 sierpień 2021