29.XI uroczystość Wszystkich Świętych Trzech Zakonów ś.Franciszka

Litania do Świętych z trzech Zakonów św. Franciszka z Asyżu Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Św. Boże, zmiłuj się nad nami. Św. Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Ś. Maryjo, […]

20.11. Św. Feliksa Walezego

Święty Feliks Walezy. (1127-1212.) Francya była ojczyzną św. Feliksa Walezego; urodził się roku 1127 wedle tradycyi z ojca Ranulfa hrabiego z Vermandois i Valois, z matki Eleonory z hrabiów Blois i Champagne. Byłby więc przez rodziców Feliks spokrewnionym z królami francuskimi domu Valois czyli Walezych. Niektórzy wszakże zeprzeczają temu pokrewieństwu, bo wywodzą przydomek Walezego od […]

TESTAMENT DUSZY

Testament niniejszy wyjęty z ksiąg objawienia św. Gertrudy, zawiera niejako kwintesencję, t. j.: istotę wszystkich modlitw zawartych w tej książce. Bardzo on skuteczny na zniweczenie i odpędzenie najazdów nieprzyjacielskich bijących na nas w godzinę śmierci. Byłoby dobrze czynić go przynajmniej cztery razy do roku. W czasie zaś choroby odczytaj go pobożnie; jeśli sam za słaby […]

Wiara doskonała

Wiara doskonała “Uwierzył, i wszyscy jego domownicy”. W Ewangelii z 20. niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego jest mowa o cudzie dokonanym przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy to uzdrowił syna urzędnika królewskiego, a widząc ten fakt uwierzył on i jego rodzina. Rozważmy postęp godnej podziwu wiary tego oficera, który był wierny Boskiej łasce działającej w […]

4-12. XI. Nowenna do Św. Stanisława Kostki

Nowenna w PDF – do druku DZIEŃ I. Św. Stanisław uczy nas, na co człowiek jest stworzony. „Nie jestem stworzony do rze­czy doczesnych, ale dla wiecznych, dla tych tylko żyć chcę”. Tymi słowy odpowiadał św. Stanisław bratu Pawłowi i nauczycielowi Bielińskiemu, kiedy go chcieli odciągnąć od służby Bożej. „Nie dla rzeczy doczesnych jestem stworzo­ny”. Celem […]

Ks. KEVIN VAILLANCOURT: Dlaczego moderniści przesunęli Święto Chrystusa Króla?

Nie tak dawno temu, gdy w ostatnią niedzielę Roku Liturgicznego przygotowywałem się do odprawienia Mszy dla kilku rodzin w pewnej “misyjnej” kaplicy miało miejsce interesujące zdarzenie. Gdy przygotowywałem ołtarz do Mszy, jeden z przebywających tam mężczyzn zapytał mnie: “Ojcze, czy będzie Ksiądz odprawiał Mszę na uroczystość Chrystusa Króla, czy Mszę Ostatniej Niedzieli po Zesłaniu Ducha […]

20.X ś. Jana z Kęt

LITANJA O ŚWIĘTYM JANIE KANTYM Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison Chryste usłysz nasz, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami, Św. […]

Roncalli -antypapież

Angelo Roncalli: Krótki rys historyczny Angelo Giuseppe Roncalli, człowiek, który zwołał zbójecki Sobór Watykański II, urodził się jako czwarte z trzynaściorga dzieci w 1881 roku. Przyszedł na świat w rodzinie robotników rolnych, którzy mieszkali na włoskiej wsi. Roncalli studiował w kierunku kapłaństwa, a doktorat z prawa kanonicznego ukończył w tym samym roku co święcenia, czyli […]

+Regina Sacratisimi Rosarii

+Regina Sacratisimi Rosarii, o.p.n. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

7. X. Matki Boskiej Różańcowej +

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej Maryjo Panno, spraw by Twój Różaniec Święty, odmawiany pośród różnorodnych obowiązków, był  dla mnie każdego dnia więzią jedności moich działań, hołdem synowskiej pobożności, słodkim orzeźwieniem, zachętą do radosnego podążania ścieżką służby. Spraw nade wszystko, o Dziewico Maryjo, aby rozważanie Twoich piętnastu tajemnic stopniowo rozświetlało moją duszę, napełniając ją czystością, mocą […]

29.09 św. Michała Archanioła

Modlitwa O chwalebny św. Michale Archaniele, Książę wojska niebieskiego, bądź naszą obroną w straszliwej wojnie, którą toczymy z księstwami i mocami, z władcami tego świata ciemności, duchami zła. Przyjdź z pomocą człowiekowi, którego Bóg uczynił nieśmiertelnym, stworzył na swój obraz i podobieństwo, i wykupił za wielką cenę od tyranii szatana. Tocz dzisiaj tę bitwę Pana, […]

24. IX- 2. X. Nowenna do Ś. Teresy od Dzieciątka Jezus

Litania do św. Teresy od Dzieciątka Jezus. (Do prywatnego odmawiania). Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, […]