Dwór papieski

Przedstawiam najwybitniejszych przedstawicieli dworu papieskiego i współpracowników papieża Św. Piusa X.

sekretarz Piusa X

Giovanni Battista Bressan

Twórca Sodalitium Pianum

Umberto Benigni

podsekretarz Kongregacji dla nadzwyczajnych spraw

sekretarz stanu

Rafael kard. Merry del Val y Zulueta

Najbliższy współpracownik jako sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej (1903-14)

wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej

Kard.Gaetano de Lai

Odpowiadał za walkę z modernizmem

Kardynałowie

Najbliżsi Papieżowi, którzy byli podporą dla św. Piusa X papieża, w latach 1903 – 1914.

José de Calasanz Vives y Tuto
Kardynał z tytułem diakona Sant’Adriano al Foro

José de Calasanz Vives y Tuto

(ur. 15 lutego 1854 w San Andrés de Llevaneras, zm. 7 września 1913 w Monteporzio) – hiszpański duchowny katolicki, kapucyn, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynał.

Ukończył Collegio Scholarium Piarum w Mataro. Kształcił się też w kapucyńskim monastyrze w Antigua w Gwatemali, Uniwersytecie Santa Clara w Santa Clara w Kalifornii w USA, kapucyńskim monastyrze w Ekwadorze, a także we Francji. 11 lipca 1869 wstąpił do zakonu kapucynów. Śluby wieczyste ualadia. W 1887 został sekretarzem prokuratora generalnego swego zakonu, a także konsultantem w Świętym Oficjum, w 1889 w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, w 1894 w Kongregacji Soboru Trydenckiego, w 1895 w Kongregacji ds. Nadzwyczajnych Spraw Kościoła. Od 1896 był definitorem generalnym kapucynów. W latach 1895-1896 członek kom. ds. badań nad ważnością święceń anglikańskich. W 1899 brał udział w Pierwszym Plenarnym Synodzie Ameryki Łacińskiej w Rzymie, gdzie był honorowym przewodniczącym.

Na konsystorzu z czerwca 1899 kreowany kardynałem z tytułem diakona Sant’Adriano al Foro. Asystował przy śmierci papieża Leona XIII. Uczestniczył w konklawe 1903. Był spowiednikiem nowego papieża Piusa X. 26 października 1908 został prefektem Świętej Kongregacji ds. Zakonów. Nigdy nie przyjął sakry biskupiej. Znany jest jako płodny pisarz. Opublikował ponad 100 tytułów, m.in. teksty teologiczne i biograficzne. Był znany z ortodoksyjnych konserwatywnych poglądów. Miał dość duży udział w redagowaniu Encykliki Pascendi Dominici Gregis. Zmarł dnia 7 września 1913 roku. Pochowany na cmentarzu Campo Verano.

mons. Giuseppe Pescini
...

mons. Giuseppe Pescini

ur. Wenecja, 6 czerwca 1875 – zm. Rzym, 9 lutego 1950

Attilio Bianchi
sekretarz

Attilio Bianchi

ur. Portichetto di Como 7 lipca 1870. zm.  Camaldoli (Arezzo) – 23 marca 1951