informacje

Encykliki Św.Piusa X

informacje

Nr Tytuł (łacina) Temat Data
1. E supremi o odnowieniu wszystkiego w Chrystusie. 4 października 1903,
2. Ad diem illum laetissimum o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 2 lutego 1904
3. Iucunda sane o papieżu św. Grzegorzu Wielkim. 12 marca 1904
4. Acerbo nimis o nauczaniu doktryny chrześcijańskiej. 15 kwietnia 1905
5. Il fermo proposito o Akcji Katolickiej we Włoszech. 11 czerwca 1905
6. Vehementer Nos o rozdziale państwa i Kościoła we Francji. 11 lutego 1906
7. Tribus circiter o mariawitach polskich. 5 kwietnia 1906
8. Pieni l’animo o duchowieństwie włoskim. 28 lipca 1906
9. Gravissimo officii munere o francuskich bractwach pobożnych. 10 sierpnia 1906
10. Une fois encore o rozdziale Kościoła i państwa. 6 stycznia 1907
11. Pascendi dominici gregis o doktrynie modernistów. 8 września 1907
12. Communium rerum o św. Anzelmie z Aosty. 21 kwietnia 1909
13. Editae saepe o św. Karolu Boromeuszu. 26 maja 1910
14. Notre charge apostolique o błędach Sillonu 15 sierpnia 1910
15. Iamdudum o rozdziale państwa i Kościoła w Portugalii. 24 maja 1911
16. Lacrimabili statu o Indianach Ameryki Południowej. 7 czerwca 1912
17. Singulari quadam o związkach zawodowych. 24 września 1912