Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

Encykliki papieskie św. Piusa X

Singulari quadam

Bez kategorii

Singulari quadam. Do naszego Umiłowanego Syna George Koppa, Kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego, Biskupa Wrocławia i do innych Arcybiskupów i Biskupów w Niemczech. Umiłowany Synu i Czcigodni Bracia, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo. Zostaliśmy poruszeni szczególnie tkliwym i ż...

więcej →

Une fois encore O rozdziale Kościoła i państwa

Bez kategorii

Św. Pius X. Une fois encore – O rozdziale Kościoła i państwa Do Naszych Czcigodnych Braci Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Francji, do duchowieństwa i narodu francuskiego! Czcigodni Bracia, Umiłowani Synowie, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie! Poważne wydarzenia, które dotk...

więcej →

Ad Diem Illum Laetissimum

Bez kategorii

Święty Pius X Encyklika Jego Świątobliwości Papieża Piusa X [o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny], z dnia 2-go lutego 1904 r.  roku: dla patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych ordynariatów w zgodzie i wspólności ze Stolicą Apostolską pozostających. Ad Diem Illum La...

więcej →

Vehementer Nos

Bez kategorii

Do naszych ukochanych synów, Francois Marie Richarda, kardynała arcybiskupa Paryża; Victora Lucien Lecota, kardynała arcybiskupa Bordeaux; Pierra Hectora Couillie, kardynała arcybiskupa Lyonu, Josepha Guillaume Laboure, kardynała arcybiskupa Rennes i do wszystkich naszych wielebnych braci, arcybisku...

więcej →

Motu Proprio Tra le Sollecitudini

Bez kategorii

Motu Proprio Tra le Sollecitudini – Pius X (22. 11. 1903) MOTU PROPRIO ŚW. PIUSA X O MUZYCE ŚWIĘTEJ INTER PASTORALIS OFFICII SOLLICITUDINES Bez wątpienia jedną z ważnych trosk urzędu Pasterskiego, nie tylko na tej najwyższej Stolicy Biskupiej, którą z niezbadanych wyroków Opatrzności, acz niegod...

więcej →

Il fermo proposito

Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki

O AKCJI KATOLICKIEJ Do Biskupów włoskich. Wielebni Bracia, Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie. POWODY WYDANIA TEJ ENCYKLIKI 1. Mocne postanowienie, któreśmy powzięli od pierwszych początków Naszego Pontyfikatu, aby poświęcić wszystkie siły, jakie z dobroci Pańskiej posiadamy, od...

więcej →

Iucunda sane

Bez kategorii

Czcigodnym Braciom Patriarchom, Prymasom, Arcybiskupom, Biskupom i innym rządcom diecezji, pozostającym w lasce i jedności ze Stolicą Apostolską! Czcigodni Bracia, zdrowie i błogosławieństwo apostolskie! Trzynastowiekowa pamiątka papieża Grzegorza Radosna zaiste to dla nas, Czcigodni Bracia, ...

więcej →

Iamdudum

Bez kategorii

Iamdudum (o prawie separacji w Portugalii) to encyklika papieża Piusa X, ogłoszona 24 maja 1911 r., W której potępiono portugalskich antyklerykałów za pozbawienie ich religijnych wolności obywatelskich po rewolucji 5 października 1910 r. I „niesamowitej serii”. ekscesów i zbrodni, które zostały wpro...

więcej →

Pascendi Dominici gregis – O zasadach modernistów

Bez kategorii

List ogólny do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i Ordynariuszy, w jedności i łączności ze Stolicą Apostolską pozostających! Czcigodni Bracia, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie!    Wstęp Cel wrogów Chrystusa Pana: zrujnować królestwo Jezusa Chrystusa Urząd pasania i owczarn...

więcej →

Editae saepe O świętym Karolu Boromeuszu

Bez kategorii

Czcigodnym Braciom Patriarchom, Prymasom, Arcybiskupom, Biskupom i innym Ordynariuszom miejsca, pozostającym w pokoju i łączności ze Stolicą Apostolską! Czcigodni Bracia, zdrowie i błogosławieństwo apostolskie! Kościół przypomina o swoich świętych Głoszonym często ustami Boga, i równie niemal...

więcej →

Notre charge apostolique O błędach Sillonu

Bez kategorii

Do Naszych Ukochanych Synów, Księży Kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego: Piotra-Hektora Coullie, Arcybiskupa Lyonu; Ludwika-Henryka Lucon, Arcybiskupa Reims; Paulina-Piotra Andrieu, Arcybiskupa Bordeux i wszystkich pozostałych Naszych Czcigodnych Braci Arcybiskpów i Biskupów Francuskich! Czcigo...

więcej →

E supremi apostolatus – O odnowieniu wszystkiego w Chrystusie

Bez kategorii

Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy miejsca pozostających w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską! Czcigodni Bracia, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo!  Zwracając się do Was po raz pierwszy ze słowem z tej najwyższego apostolstwa stolicy, na którą z ni...

więcej →