Encykliki papieskie św. Piusa X

120. Rocznica Encykliki Ad diem ilium

Matka Boska

Encyklika Ad diem ilium w 50. rocznicę dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. https://piusx.pl/ad-diem-illum-laetissimum/

więcej →

Gravissimo officii munere

Bez kategorii

Gravissimo officii munere   o francuskich bractwach pobożnych Do naszych Czcigodnych braci Arcybiskupów i biskupów Francji Czcigodni Bracia, pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie. Mamy zamiar wypełnić dziś bardzo poważne zobowiązanie Naszego urzędu, zobowiązanie, które przyjęliśmy wobec w...

więcej →

Św. Pius X. Tribus circiter – O mariawitach albo mistycznych kapłanach polskich List Okólny do Czcigodnych Braci Arcybiskupa Warszawskiego i Biskupów Płockiego i Lubelskiego w Polsce! Czcigodni Bracia, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo! Około trzech lat temu Stolica Apostol...

więcej →

Acerbo nimis – O wykładzie nauki chrześcijańskiej

Bez kategorii

Encyklika Ojca św. Piusa X ACERBO NIMIS - O wykładzie nauki chrześcijańskiej Do czcigodnych Braci, Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i Biskupów, pozostających w jedności ze Stolicą Apostolską. W czasie bardzo przykrym i trudnym niezbadane wyroki Boże podniosły Naszą słabość do godności najw...

więcej →

Singulari quadam

Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki Encykliki

Singulari quadam. Do naszego Umiłowanego Syna George Koppa, Kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego, Biskupa Wrocławia i do innych Arcybiskupów i Biskupów w Niemczech. Umiłowany Synu i Czcigodni Bracia, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo. Zostaliśmy poruszeni szczególnie tkliwym i ż...

więcej →

Une fois encore O rozdziale Kościoła i państwa

Bez kategorii

Św. Pius X. Une fois encore – O rozdziale Kościoła i państwa Do Naszych Czcigodnych Braci Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Francji, do duchowieństwa i narodu francuskiego! Czcigodni Bracia, Umiłowani Synowie, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie! Poważne wydarzenia, które dotk...

więcej →

Ad Diem Illum Laetissimum

Bez kategorii

Święty Pius X Encyklika Jego Świątobliwości Papieża Piusa X [o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny], z dnia 2-go lutego 1904 r.  roku: dla patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych ordynariatów w zgodzie i wspólności ze Stolicą Apostolską pozostających. Ad Diem Illum La...

więcej →

Vehementer Nos

Bez kategorii

Do naszych ukochanych synów, Francois Marie Richarda, kardynała arcybiskupa Paryża; Victora Lucien Lecota, kardynała arcybiskupa Bordeaux; Pierra Hectora Couillie, kardynała arcybiskupa Lyonu, Josepha Guillaume Laboure, kardynała arcybiskupa Rennes i do wszystkich naszych wielebnych braci, arcybisku...

więcej →

Motu Proprio Tra le Sollecitudini

Bez kategorii

Motu Proprio Tra le Sollecitudini – Pius X (22. 11. 1903) MOTU PROPRIO ŚW. PIUSA X O MUZYCE ŚWIĘTEJ INTER PASTORALIS OFFICII SOLLICITUDINES Bez wątpienia jedną z ważnych trosk urzędu Pasterskiego, nie tylko na tej najwyższej Stolicy Biskupiej, którą z niezbadanych wyroków Opatrzności, acz niegod...

więcej →

Il fermo proposito

Bez kategorii

O AKCJI KATOLICKIEJ Do Biskupów włoskich. Wielebni Bracia, Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie. POWODY WYDANIA TEJ ENCYKLIKI 1. Mocne postanowienie, któreśmy powzięli od pierwszych początków Naszego Pontyfikatu, aby poświęcić wszystkie siły, jakie z dobroci Pańskiej posiadamy, od...

więcej →

Iucunda sane

Bez kategorii

Czcigodnym Braciom Patriarchom, Prymasom, Arcybiskupom, Biskupom i innym rządcom diecezji, pozostającym w lasce i jedności ze Stolicą Apostolską! Czcigodni Bracia, zdrowie i błogosławieństwo apostolskie! Trzynastowiekowa pamiątka papieża Grzegorza Radosna zaiste to dla nas, Czcigodni Bracia, ...

więcej →

Iamdudum

Bez kategorii

Iamdudum (o prawie separacji w Portugalii) to encyklika papieża Piusa X, ogłoszona 24 maja 1911 r., W której potępiono portugalskich antyklerykałów za pozbawienie ich religijnych wolności obywatelskich po rewolucji 5 października 1910 r. I „niesamowitej serii”. ekscesów i zbrodni, które zostały wpro...

więcej →

Pascendi Dominici gregis – O zasadach modernistów

Bez kategorii

List ogólny do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i Ordynariuszy, w jedności i łączności ze Stolicą Apostolską pozostających! Czcigodni Bracia, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie!    Wstęp Cel wrogów Chrystusa Pana: zrujnować królestwo Jezusa Chrystusa Urząd pasania i owczarn...

więcej →

Editae saepe O świętym Karolu Boromeuszu

Bez kategorii

Czcigodnym Braciom Patriarchom, Prymasom, Arcybiskupom, Biskupom i innym Ordynariuszom miejsca, pozostającym w pokoju i łączności ze Stolicą Apostolską! Czcigodni Bracia, zdrowie i błogosławieństwo apostolskie! Kościół przypomina o swoich świętych Głoszonym często ustami Boga, i równie niemal...

więcej →

Notre charge apostolique O błędach Sillonu

Bez kategorii

Do Naszych Ukochanych Synów, Księży Kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego: Piotra-Hektora Coullie, Arcybiskupa Lyonu; Ludwika-Henryka Lucon, Arcybiskupa Reims; Paulina-Piotra Andrieu, Arcybiskupa Bordeux i wszystkich pozostałych Naszych Czcigodnych Braci Arcybiskpów i Biskupów Francuskich! Czcigo...

więcej →

E supremi apostolatus – O odnowieniu wszystkiego w Chrystusie

Bez kategorii

Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy miejsca pozostających w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską! Czcigodni Bracia, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo!  Zwracając się do Was po raz pierwszy ze słowem z tej najwyższego apostolstwa stolicy, na którą z ni...

więcej →