informacje

20 sierpnia 1914: śmierć św. Piusa X

informacje

20 sierpnia 1914: śmierć św. Piusa X. Sancte Pie X, ora pro nobis.

O dobrą śmierć.

Błogosławieni umarli, którzy umierają w Panu! o mój Boże, pewne jest, że umrę, ale nie wiem kiedy i jak albo gdzie umrę. Wiem tylko, że jeśli umrę w stanie grzechu śmiertelnego, będę potępiony na wieki.

Najświętszej Maryi Panny Maryjo, Święta Matko Boża, módl się za mnie grzesznikiem, teraz i w godzinę mojej śmierci. Amen.

300 dni za każdym razem.-Pius X., 24 grudnia 1905; 12 stycznia 1906.