informacje

9 sierpnia. Św. Jana Marji Vianney, Wyznawcy.

informacje

9 sierpnia. Św. Jana Marji Vianney, Wyznawcy.
Omnipotens et misericors Deus, qui sanctum Joannem Mariam, pastorali studio et jugi orationis ac paenitentiae ardore mirabilem effecisti: da, quaesumus, ut, ejus exemplo et intercessione, animas fratrum lucrari Christo, et cum eis aeternam gloriam consequi valeamus. Per eundem Dominum.
Wszechmogący, miłosierny Boże, któryś świętego Jana Marję przez gorliwość pasterską i ciągłą modlitwę i pokuty żarliwość podziwu godnym uczynił, daj, prosimy, abyśmy, za jego przykładem i przyczyną zdołali dusze braci zyskać dla Chrystusa i z niemi chwały wiecznej dostąpić. Przez tegoż Pana.

Litania ku czci św. Jana Marii Vianneya

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Janie Maria, módl się za nami.
Św. Janie Maria, obdarzony łaską od dzieciństwa, módl się za nami.
Św. Janie Maria, wzorze pobożności synowskiej, módl się za nami.
Św. Janie Maria, oddany sługo Niepokalanego Serca Maryi, módl się za nami.
Św. Janie Maria, nieskazitelna lilio czystości, módl się za nami.
Św. Janie Maria, wierny naśladowco cierpień Chrystusa, módl się za nami.
Św. Janie Maria, otchłani pokory, módl się za nami.
Św. Janie Maria, serafinie w modlitwie, módl się za nami.
Św. Janie Maria, wierny czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Św. Janie Maria, gorliwy miłośniku świętego ubóstwa, módl się za nami.
Św. Janie Maria, czuły przyjacielu ubogich, módl się za nami.
Św. Janie Maria, przeniknięty bojaźnią przed sądem Bożym, módl się za nami.
Św. Janie Maria, umocniony Boskimi wizjami, módl się za nami.
Św. Janie Maria, dręczony przez złego ducha, módl się za nami.
Św. Janie Maria, doskonały wzorze cnót kapłańskich, módl się za nami.
Św. Janie Maria, stanowczy i rozważny nauczycielu, módl się za nami.
Św. Janie Maria, rozpalony gorliwością, módl się za nami.
Św. Janie Maria, wierny sługo chorych, módl się za nami.
Św. Janie Maria, niestrudzony katecheto, módl się za nami.
Św. Janie Maria, mądry duszpasterzu, módl się za nami.
Św. Janie Maria, szczególnie obdarzony duchem rady, módl się za nami.
Św. Janie Maria, oświecony światłem z Nieba, módl się za nami.
Św. Janie Maria, straszliwy dla szatana, módl się za nami.
Św. Janie Maria, współczujący w każdej nędzy, módl się za nami.
Św. Janie Maria, Opatrzności sierot, módl się za nami.
Św. Janie Maria, obdarzony darem cudów, módl się za nami.
Św. Janie Maria, który pojednałeś z Bogiem tylu grzeszników, módl się za nami.
Św. Janie Maria, który utwierdzałeś tak wielu sprawiedliwych na drodze cnót, módl się za nami.
Św. Janie Maria, który radujesz się teraz chwałą Nieba, módl się za nami.
Św. Janie Maria, pomocny wszystkim, którzy Cię wzywają, módl się za nami.
Św. Janie Maria, patronie duchowieństwa, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Módl się za nami Św. Janie Maria,
Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.