Niech będzie Bóg uwielbiony

(50 dni odpustu. – Pius X, 1903)

Adorujmy, dziękujmy, błagajmy i pocieszajmy z Niepokalaną Maryją Najświętsze i Najukochańsze Eucharystyczne Serce Jezusa

(200 dni odpustu. – Pius X, 1904 )

O Jezu, Maryjo i dobry św. Józefie, błogosławcie nam teraz i w godzinę naszego konania

(50 dni odpustu za każdy raz. – Pius X, 1906)

Święty Józefie, przybrany Ojcze Jezusa, Najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy, módl się za nami do Syna Bożego, abyśmy uzbrojeni Jego Łaską mogli godnie walczyć za życia, a po śmierci być ukoronowanymi przez Niego. Amen

(100 dni odpustu 2 razy na dzień. – Pius X, 1906)

O nasza Droga Pani, wybawicielko niewolników, módl się za nami

(200 dni odpustu raz na dzień. – Pius X, 1906)

Serce Jezusa, Ofiaro Miłości, uczyń ze mnie żywą, świętą ofiarę dla Ciebie, przyjemną Bogu

(50 dni odpustu za każdy raz. – Pius X, 1907)

Po Komunii św.: Niech będzie uwielbione Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa

(300 dni odpustu. – Pius X, 1907)

Po Komunii św.: Eucharystyczne Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami

(300 dni odpustu. – Pius X, 1907)

O Panie, zachowaj naszą wiarę!

(100 dni odpustu. – Pius X, 1908)

Przed Komunią Św.: Jezu, mój Boże, tu obecny w Sakramencie Twej Miłości, adoruję Cię

(300 dni odpustu przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. – Pius X, 1908)

Jezusie Chrystusie, Synu Boga żywego, Życie świata, adoruję Cię; dla Ciebie żyję, dla Ciebie umieram. Amen

(100 dni odpustu. – Pius X, 1909)

O Jezu w Najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami

(300 dni odpustu. – Pius X, 1911)

Po Komunii św.: O Jezu w Najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami

(300 dni odpustu. – Pius X, 1911)

Po Komunii św.: Chwała i dziękczynienie niech będzie Świętemu i Boskiemu Sakramentowi

(300 dni odpustu. Odpust zupełny raz na miesiąc. – Pius X, 1913)

Matko Nieustającej Pomocy, módl się za nami

(50 dni odpustu. – Pius X, 1914)

Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Jezusa w Najświętszym Sakramencie

(100 dni odpustu. – Pius X, 1914)

Święta Maryjo, zachowaj nas od kar piekła

(100 dni odpustu za każdy dzień. – Pius X, 1914)