informacje

11 lutego 1904

informacje

List Quum arcano i wizyta apostolska w Rzymie.