informacje

11. lutego, Rocznica Zjawienia się NMP w Lourdes

informacje

W 1858 roku, w 4 lata po ogłoszeniu przez Papieża Piusa IX Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Najświętsza Maryja Panna zjawiła się św. Bernadecie Soubirous, ubogiej pasterce, , w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego – 16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty.

11 lutego 1858 r. – pierwsze objawienie się NMP.

18.I. 1862 roku komisja bpa z Targes po wielu badaniach ogłosiła dekret, że „można dać wiarę” zjawiskom, jakie się wydarzyły w Lourdes.

W roku 1864 ks. proboszcz z Lourdes, Peyramale przystąpił do budowy świątyni. W roku 1875 poświęcił ją uroczyście arcybiskup Paryża – Guibert. W uroczystości tej wzięło udział: 35 arcybiskupów i biskupów, 3 tys. kapłanów i 100 tys. wiernych.

PapieżLeon XII (1891) ustanowił święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które z kolei Papież, św. Pius X w 1907 r. rozciągnął na cały Kościół.

Grota NMP z Lourdes w Watykanie
Grota NMP z Lourdes w Watykanie