Mszał Św. Piusa X Mszał Jana XXIII
1. Promulgowany przez kanonizowanego świętego, który potępił modernizm, i skomponowany przy współpracy absolutnie ortodoksyjnych kapłanów, zarówno uczonych jak i pobożnych. 1. Promulgowany przez papieża, który przyznał, że jest podejrzany o modernizm, tego samego papieża, który wezwał Vaticanum II do "konsekracji ekumenizmu" i otwarcia okien Kościoła na "odnowę". Skomponowany pod kierownictwem Ferdinando Antonellego, który podpisał dokument promulgujący Nową Mszę, i pod kierownictwem Annibale Bugnini, "Wielkiego Architekta" Nowej Mszy, notorycznego modernisty i podejrzanego o należenie do masonerii.
2. Oparty na zdrowych, tradycyjnych zasadach katolickich, które były wielokrotnie stosowane przez papieży w przeszłości. Ten mszał był używany przez Kościół od 1914 r. aż do pojawienia się modernistycznego "Ruchu Liturgicznego" w latach 50-tych. 2. Mszał ten, oparty na zasadach modernistycznego "Ruchu Liturgicznego", często potępianego w przeszłości przez papieży rzymskich, był dziełem przejściowym. Według księdza Bugniniego był on "kompromisem" do czasu, gdy liturgia będzie mogła stać się "nowym miastem, w którym człowiek naszego wieku może żyć i czuć się swobodnie". Używany był tylko przez cztery lata.
3. "Nie wprowadzajcie żadnych innowacji, pozostańcie we zgodzie z tradycją." (Papież Benedykt XIV) 3. "Jest to most, który otwiera drogę do obiecującej przyszłości". (Annibale Bugnini)
Modlitwy u stóp ołtarza 4. Zawsze się mówi. Modlitwy u stóp ołtarza 4. opuszcza się w: (1) Puryfikacja po procesji, (2) Środę Popielcowę po posypaniu popiołem, (3) Wielką Sobotę, (4) Niedzielę Palmową po procesji, (5) cztery Dni Rogacji po procesji i (6) niektóre inne Msze według nowych rubryk Pontyfikału Rzymskiego.
6. Wspomnienia niższej rangi Świąt lub niedziel odbywają się zgodnie z rubrykami. 6. Wspomnienia niższej rangi święta świętego lub niedzieli są albo zniesione, albo ściśle ograniczone, tak że w zwykłą niedzielę większość świąt świętych całkowicie zanika.
Lekcje w Dni Suche 7. Zawsze czytane. Lekcje w Dni Suche 7. Większa część lekcji jest opcjonalna.
Lekcja 8. Zawsze czytana przez celebransa podczas uroczystej Mszy Świętej, zgodnie z wyraźnym nakazem papieża św. Piusa V. Lekcja 8. Celebrans podczas uroczystej Mszy św. siedzi z boku i słucha, tak jak podczas Nowej Mszy
Sekwencja 9. Dies Irae musi być zawsze śpiewane podczas Mszy Requiem. Sekwencja 9. Dies Irae podczas codziennej Mszy Requiem jest opcjonalne.
Ewangelia 10. Zawsze czytana przez celebransa podczas uroczystej Mszy świętej, jak to zostało wyraźnie nakazane przez papieża św. Piusa V. Ewangelia 10. zamiast tego celebrans podczas uroczystej Mszy Świętej słucha
Credo 11. Odmawiane w wiele świąt zgodnie z rubrykami. Credo 11. Zakazane w wiele Świąt(Doktorów Kościoła, św. Marii Magdaleny, Aniołów itp.)
Kanon Mszy św. 12. Niezmieniony od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego. Kanon Mszy św. 12. Wstawia się imię św. Józefa; w ten sposób Kanon nie jest już "niezmienną regułą" kultu.
Komunia ludu 13. Przed Komunią świętą zawsze odmawia się Confiteor, Misereatur i Indulgentiam. Komunia ludu 13. Confiteor, Misereatur i Indulgentiam, zniesiony.
Benedicamus Domino 14. Odmawiane zamiast Ite Missa est w niedziele i dni powszednie Adwentu i Wielkiego Postu, wigilie, Msze wotywne itp. Benedicamus Domino 14. Zniesione, z wyjątkiem sytuacji, gdy po Mszy św. odbywa się procesja.
Ostatnia Ewangelia 15. Albo początek Ew. Św. Jana lalbo właściwa Ostatnia Ewangelia z danego święta kończy każdą Mszę świętą. Ostatnia Ewangelia 15. Znosi się właściwą Ostatnią Ewangelię z jednym wyjątkiem. Nie odmawia się Ostatniej Ewangelii w ogóle w: (1) Trzecią Mszę Bożego Narodzenia, (2) Niedzielę Palmową, (3) Wielki Czwartek, (4) Wielką Sobotę, (5) każdą Mszę, po której odbywa się procesja, (6) Msze Requiem, po których następuje Rozgrzeszenie, oraz (7) niektóre inne Msze według nowych rubryk Pontyfikału Rzymskiego.
Zmiany w świętach 16. Zmiany w świętach Zmiany w świętach 16. Zmiany w świętach
Katedry św. Piotra w Rzymie Zniesiono
Znalezienie Krzyża Świętego Zniesiono
Św. Jana przed Bramą latyńską Zniesiono
Objawienie się św. Michała Zniesiono
Św. Leona II Zniesiono
Świętego Anakleta Zniesiono
Świętego Piotra w okowach Zniesiono
Znalezienie ciała św. Szczepana Zniesiono
Wspomnienie św. Witalisa Zniesiono
Św. Filomeny (przez indult) Zniesiono
Św. Józefa, Patrona Kościoła Zmieniono na św. Józefa Robotnika
Obrzezanie naszego Pana Zmieniono na Dzień Oktawy Bożego Narodzenia
Katedry św. Piotra w Antiochii Zmieniono na Katedrę św.
Najświętszego Różańca NMP Zmieniono na: Matki Bożej Różańcowej
Świętego Jerzego Zdegradowano
Matki Bożej z Góry Karmel Zdegradowano
Świętego Aleksego Zdegradowano
Śś. Cyriaka, Larga i Szmaragda Zdegradowano
Stygmatów św. Franciszka Zdegradowano
Ś. Eustachego i Towarzyszy Zdegradowano
Matki Bożej od Wykupu Niewolników Zdegradowano
Św. Tomasza Becketa Zdegradowano
Świętego Sylwestra Zdegradowano
Siedmiu Boleści Matki Bożej Zdegradowano
Oktawy świąt 17. Oktawy świąt 17.
Objawienie Pańskie (VII w.) Zniesiona
Bożego Ciała (1294) Zniesiona
Wniebowstąpienie (VIII w.) Zniesiona
Najświętsze Serce (1928) Zniesiona
Niepokalanego Poczęcie (1693) Zniesiona
Wniebowzięcia (ok. 850 r.) Zniesiona
Św. Jana Chrzciciela (VIII w.) Zniesiona
ŚŚ. Piotra i Pawła (VII w.) Zniesiona
Wszystkich Świętych (ok. 1480) Zniesiona
Narodzenia Matki Bożej (1245) Zniesiona
Św. Szczepana (VIII w.) Zniesiona
Św. Jana Ewang. (VIII w.) Zniesiona
Świętych Niewiniątek (VIII w.) Zniesiona
Poświęcenia kościoła (VIII w.) Zniesiona
Wigilie przed świętami 18. Wigilie przed świętami 18.
Święto Trzech Króli Zniesiona
Św. Macieja Zniesiona
św. Jakuba Zniesiona
Św. Bartłomieja Zniesiona
Św. Mateusza Zniesiona
Wszystkich Świętych Zniesiona
Św. Andrzeja Zniesiona
Niepokalanego Poczęcia Zniesiona
św. Tomasza Zniesiona
Rubryki różne 19. Celebrans posługuje się trzema tonami głosu: słyszalnym, cichym, i słyszalnym tylko dla zgromadzonych przy ołtarzu. Rubryki różne 19. Trzeci ton głosu jest zniesiony.
20. Gdy celebrans znajduje się po stronie Epistoły lub Ewangelii, zawsze pochyla się wobec krzyża znajdującego się w centrum ołtarza ilekroć jest wspomniane Święte Imię JEZUS. 20. Zniesione
Obrzędy Wielkiego Tygodnia 21. Zawiera obrzędy Wielkiego Tygodnia nakazane przez papieża św. Piusa V. Obrzędy Wielkiego Tygodnia 21. Radykalnie zmienione do tego stopnia, że nie są już obrzędami Wielkiego Tygodnia z Mszału trydenckiego. Obrzędy te, w rzeczywistości, wymagały jedynie kosmetycznych zmian, aby pasowały do schematu Nowej Mszy z 1969 r.

 

UWAGI KOŃCOWE :

 

(1) Komunia ludu: Niektórzy kapłani, którzy twierdzą, że stosują się do zmian Jana XXIII na podstawie „autorytetu papieskiego”, odmawiają jednak odmawiania Confiteor, Misereatur i Indulgentiam przed Komunią ludu, zgodnie z zaleceniami Jana XXIII.

(2) Ostatnia Ewangelia: Ojciec Bugnini wyraził życzenie „wielu”, aby praktyka odmawiania Ostatniej Ewangelii została poważnie ograniczona lub całkowicie zniesiona. Musiał tylko poczekać kilka lat.

(3) Zmiany w świętach: Zwróćcie uwagę na modernistyczne uprzedzenia wobec kultu świętych i wobec świąt, które odnoszą się do papieskich prerogatyw lub objawień zatwierdzonych przez Kościół. Podczas Wielkiego Postu, Mszał Jana XXIII ogranicza większość Mszy o świętych.