informacje

120 rocznica Encykliki lucunda sane o papieżu św. Grzegorzu Wielkim.

informacje

Encyklika lucunda sane o papieżu ś. Grzegorzu Wielkim

Pius X – Encyklika „Iucunda sane”

Konieczność powrotu na łono Kościoła

Skutki błędów

Szkody dla moralności ludzkiej i życia społeczeństw

Ustępstwa na rzecz wiedzy

Ideał kapłana

Życie Kościoła nie zmienia się mimo zmiany czasów

Odnowić wszystko w Chrystusie