informacje

15 marca. Św. Klemensa M. Dworzaka (1751-1820)

informacje

15 marca. Św. Klemensa M. Dworzaka (1751-1820) (kanonizowany przez Św. Papieża Piusa X, 20 maja 1909 roku)
Klemens Marja Dworzak, czyli Hofbauer, chociaż cudzoziemiec, zalicza się jednak do polskich patronów z tego powodu, że w Warszawie długi czas z pożytkiem pracował, i wielce życzliwym był dla Polaków. Urodzony 1751 roku w Tasswiz na Morawie, otrzymał na chrzcie św. imię Jan. Rodzice pobożnie i skromnie wychowali syna, wpajając w niego te mądrą zasadę, że uczciwość i praca więcej podobają się Bogu, niż majątki i dostojeństwa. — Już od młodości miał Janek szczególniejsze nabożeństwo do N. P. Maryi, i każdego dnia na jej cześć cały odmawiał różaniec. Nauki odprawiał w Wiedniu i w tym czasie odprawił pieszo dwukrotnie pielgrzymkę do Rzymu. W r. 1784 wstąpił do zgromadzenia 00. Redemptorystów czyli Ligourjanów, które założył św. Alfons Ligouri, doktor kościoła. — W zakonie otrzymał imię Klemens Maria i pod tern imieniem znanym jest i czczonym w Kościele katolickim. Św. Alfons widząc wielką świątobliwość i gorliwość o chwałę Bożą Klemensa Marii przepowiedział, że będzie on narzędziem chwały bożej w krajach północnych. Jakoż ziściła się przepowiednia. Gdy został wyświęcony na kapłana, wysłali go przełożeni jako misjonarza do Warszawy. Tutaj kazaniami i przykładnym życiem wiele dobrego zdziałał dla Polaków. Wkrótce zbudował w Warszawie dom misyjny, do którego garnęło się wiele polskiej młodzieży. Wybrany generalnym wikarym całego zgromadzenia, starał się usilnie o rozszerzenie Redemptorystów na północy. Bóg błogosławił jego usiłowaniom, gdyż założył kilka klasztorów w Niemczech i Szwajcarii. — W r. 1808 wypędzony z Warszawy, przeniósł się do Wiednia, gdzie pracował gorliwie na kazalnicy i w konfesjonale. Do dziś wspominają wiedeńczycy o jego litościwym sercu dla ubogich i chorych, i o licznych nawróceniach błędnowierców. — Umarł 15 marca 1820 r„ a Bóg wsławił go wielu cudami po śmierci. Leon XIII zaliczył go w poczet błogosławionych 1888 r., a Pius X. w poczet świętych 1909 roku. Był apostołem Czechów, Polaków i Niemców.

Módlmy się

Daj nam o Panie tę łaskę, za przyczyną św. Klemensa Marii. abyśmy zwyciężyli wszelakie przeszkody stojące nam na drodze do zbawienia, a żyjąc według przepisów wiary św. odnieśli tryumf nad światem, czartem i ciałem. Obyśmy pożytecznie pracowali dla swego narodu i dla kościoła katolickiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Św. Klemens Marja często powtarzał to ważne upomnienie wiernym: — pamiętajcie o tym dobrze, że kapłani są opowiadaczami Ewangelii i szafarzami św. Sakramentów. Przez ich ręce spływa na lud łaska i zbawienie.
Proście zatem gorąco Pana zastępów, aby zsyłał powołania kapłańskie w serca młodzieży, aby nigdy nie brakło kapłanów, którzy są największymi dobroczyńcami dla każdego narodu, i dla każdego człowieka. Szanujcie wreszcie kapłanów, gdyż Chrystus powiedział: — kto was (kapłanów) słucha. mnie słucha, kto wami (kapłanami) gardzi, mną gardzi.