informacje

15 marca Św. Klemensa Marii Dworzaka

informacje

LITANIA do świętego Klemensa – Marii.  –PDF
(Do prywatnego użytku).

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami.
Św. Klemensie-Mario, przez św. Alfonsa proroczo pochwalony,
Św. Klemensie-Mario, w poczet Świętych wpisany,
Św. Klemensie-Mario, Zgromadzenia Redemptorystów najsławniejszy krzewicielu,
Św. Klemensie-Mario, Bogarodzicy Panny najpilniejszy wielbicielu,
Św. Klemensie-Mario, Kościoła św. żarliwy obrońco,
Św. Klemensie-Mario, najżywszą wiarą udarowany,
Św. Klemensie-Mario, chwały Bożej jedynie szukający,
Św. Klemensie-Mario, pokorą i pogardą świata odznaczający się.
Św. Klemensie-Mario, naśladowco Najświętszego Zbawiciela najwierniejszy.
Św. Klemensie-Mario, Jezusa w Komunii św. czcicielu najgorętszy,
Św. Klemensie-Mario, lilio nieskażona panieńskiej czystości,
Św. Klemensie-Mario, obdarzony łaską darowania uraz,
Św. Klemensie-Mario, poskramianiu żądz ciała najbardziej oddany,
Św. Klemensie-Mario, z modlitwy nieustannej godny podziwu,
Św. Klemensie-Mario, mądrością niebieską zalecony,
Św. Klemensie-Mario, poszukiwaczu dusz najbardziej opuszczonych,
Św. Klemensie-Mario, życia zakonnego wskrzesicielu nieustraszony,
Św. Klemensie-Mario, prostoty apostolskiej żywe zwierciadło,
Św. Klemensie-Mario, Trybunałowi Pokuty zawsze oddany,
Św. Klemensie-Mario, słowo Boże najskuteczniej opowiadający,
Św. Klemensie-Mario, zachowawco życia zakonnego najgorliwszy,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami św. Klemensie-Mario.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
MÓDLMY SIĘ.
Boże, któryś św. Klemensa-Marię dziwną wiary mocą i niezwyciężonej stałości cnotą przyozdobił, uczyń nas prosimy przez zasługi i przykłady Jego tak silnymi w wierze i tak gorliwy w miłości, abyśmy nagrodę wiekuistą osiągnęli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa.
Daj nam o Panie tę łaskę, za przyczyną św. Klemensa Marii, abyśmy zwyciężyli wszelakie przeszkody stojące nam na drodze do zbawienia, a żyjąc według przepisów wiary św. odnieśli tryumf nad światem, czartem i ciałem. Obyśmy pożytecznie pracowali dla swego narodu i dla kościoła katolickiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Deus, qui beátum Cleméntem Maríam miro fídei róbore et invíctæ constantiæ virtúte decorásti: eius méritis et exémplis fac nos, quæsumus, ita fortes in fide et caritáte fervéntes; ut præmia consequámur ætérna. Per Christum Dóminum nostrum.