informacje

18.VI. oktawa Najświętszego Serca Pana Jezusa

informacje

Ofiarowanie poranne serca swego Sercu Jezusowemu
Św. Piotra Kanizego.
O Serce najsłodsze i najlepsze Pana Jezusa, mego wiernego przyjaciela, chwałę i błogosławię Cię, uwielbiam i pozdrawiam Cię. Dzięki tobie czynię za troskliwą opiekę, którąś mię taczało tej nocy, za chwałę, dziękczynienia i wszystkie hołdy, któreś w mem imieniu oddawało twemu Ojcu Niebieskiemu.
0 Jezu, jedyny przyjacielu mej duszy, ofiaruję Ci i ja swe serce, aby było dla Ciebie przez cały dzień jakoby różą wiosenną, na którą byś mógł z upodobaniem zwracać swe oczy, i cieszyć swe Boskie Serce jej wonią!
Ofiaruję Ci także me Serce jako czarę wy-bornego wina, z której racz czerpać własną swoją słodycz wszystkich uczynków, które raczysz dziś łaską swą we mnie spełnić. Wreszcie ofiaruję Ci me serce pod postacią mistycznego owocu, abyś je na swej uczcie królewskiej z sobą całkiem zjednoczył, i aby ono żyło tylko w Tobie. Błagam Cię nadto mój Jezu, aby wszystkie moje myśli, wszystkie moje słowa i uczynki, wszystkie moje chęci, były zupełnie zgodne z twoją Boską wolą i z Twym upodobaniem. Amen.

Ofiarowanie ranne.
Boskie Serce Pana Jezusa! Ofiaruję Ci przez Serce Niepokalane Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy i krzyże dnia dzisiejszego. Łączę je z twymi modłami i ofiarą twoją na ołtarzach świętych.

Pierwsze westchnienie poranne do Pana Jezusa.
Chrystus Pan rzeki do św. Mechtyldy: „Kto przy obudzeniu swoim westchnie do mnie calem sercem i poprosi mnie, abym w ciągu dnia wszystkie sprawy jego udoskonalił, ten przyciąga mnie do siebie i czyni wszystko przeze mnie.“
O najukochańszy Jezu, oto pierwsze westchnienie moje dnia tego, Ci ofiaruję z głębokości serca mego, błagając Cię ze wszystkich sił moich, abyś wszystkie sprawy dnia dzisiejszego sam raczył we mnie sprawować, w Sercu Twoim najsłodszym oczyścić i złączywszy je z Twoimi najdoskonalszymi sprawami, ofiarować je Bogu Ojcu Twemu, na wieczną chwałę Jego. Amen.
Najśw. Serce Jezusa, ufam Ci!
(300 dni odpustu za każdy raz. Pius X., 5. czerwca 1906.)

Modlitwa poranna.
W Imię + Ojca i + Syna i + Ducha świętego. Amen.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryja.
Wierzę.

Pod opieką Najświętszego Serca Twojego, Zbawicielu mój Jezu, zaczynam dzień nowy. Wielu ludzi pomarło tej nocy, a mnie jeszcześ zachował przy życiu. Dla czegoś mnie zachował? Dlatego, abym Ci nadal wiernie służył. Za łaski Twoje dziękuję Ci serdecznie słowami Psalmisty: „Dobrowolnie będę ofiarował tobie i będę wyznawał Imieniowi Twemu Panie, albowiem dobre jest. Bo ze wszelkiego utrapienia wyrwałeś mię a oko moje wzgardziło nieprzyjacioły moje.“ (Ps. 53).
Uwielbiam Cię, Boże, Trójco najświętsza! Tyś mnie stworzy!, Ojcze niebieski, Tyś mnie powołał do służby Twojej. Pokłon Ci oddaję, Synu Boży! Tyś mnie umiłował ogniem miłości Serca Twojego, Tyś mnie odkupił na krzyżu najdroższą krwią Twoją. Upadam przed Tobą, Duchu święty, Tyś mnie uświęcił i uczynił przybytkiem Twoim. Daj mi Boże, chwalić Cię z Aniołami w niebie.
Zbawicielu mój najdobrotliwszy, Serce Twoje pragnie zbawienia mojego. Ty nas upominasz: „Módlcie się i czuwajcie, abyście nie wpadli w pokuszenie. Proście a będzie wam dano. O cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam.“ Otóż proszę Serce Twoje, o Jezu, aby dusza moja dzisiaj i przez wszystkie dni życia mego zachowanym został od upadku w grzech śmiertelny i od zatwardziałości serca. A jeślibym upadł z krewkości lub z podszeptów szatana, dopomóż mi natychmiast szczerze żałować za grzechy moje. Pocieszaj mnie w smutku, oświecaj mnie w ciemności, utwierdzaj mnie we wierze katolickiej, błogosław moim pracom, uczyń serce moje podobnym do Serca Twojego. Niechaj Serce Twoje będzie moją pociechą i słodyczą.
Ofiaruję Tobie, o słodkie Serce Jezusa, wszystkie moje myśli, słowa uczynki i utrapienia dnia dzisiejszego i całego życia mego. W połączeniu z tern Najświętszym Sercem żyć i umierać pragnę.
Wszechmogący Boże, Tobie też polecam Kościół katolicki, kapłanów, biskupów, wiernych i niewiernych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, chorujących i umierających, krewnych i przyjaciół, żyjących i zmarłych.
Najświętsza Panno Maryjo, Tyś matką Zbawiciela naszego. Pod Twoją opieką zaczynam ten dzień i chcę go też zakończyć. Bądź zawsze moją Matką niebieską i obronicielką. Macierzyńskie Serce Twoje niech mnie od złego zachowa.
Święty Aniele Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Jako we dnie, tak i w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy.
Święty Józefie, którego opiece powierzony był Syn Boży, Tobie się polecam teraz i w godzinę śmierci mojej.
Wszyscy Aniołowie i Święci niebiescy, czuwajcie nade mną i módlcie się za mną.
A duszom wiernych zmarłych daj Boże odpoczynek wieczny. A.

Pobożne westchnienia na każdy dzień.

Jezu, Synu Dawidów, zmiłuj się nad nami,
(Odpust 100 dni raz na dzień.)
Jezu, cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje podobne Sercu Twojemu.
(Odpust 300 dni raz na dzień.)
Niechaj będzie wszędzie umiłowane Najświętsze Serce Jezusa.
(Odpust 100 dni raz na dzień.)
Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością.
(Odpust 300 dni raz na dzień. )
O słodki Jezu, o Jezu, moja miłości!
Św. Katarzyna Sieneńska.
Albo kochać, albo umrzeć!
Św. Franciszek Salezy.
O Jezu, pragnę Cię pocieszać, pragnę Cię miłować za serca tych wszystkich, którzy Cię zasmucają, i którzy nie miłują Ciebie.
O Pani moja! o Matko moja! Pomnij, że jestem Twoim! Ocal mię, broń mię, jako rzeczy i własności swojej.
(Odpust 40 dni za każdy raz. )
Święty Józefie, miłośniku Najświętszego Serca, módl się za nami.
(Odpust 100 dni raz na dzień. )
Aniele Boży, stróżu mój, mnie Tobie z dobroci Boskiej poleconego, oświecaj, zachowaj, i kieruj. Amen.
(Odpust 100 dni.)
Cor Jesu sacratissimum miserere nobis. – 500 d.
Cor Jesu Eucharisticum, cordis sacerdotalis exemplar, miserere nobis. – 300 d.
Sancta Maria, libera nos a poenis inferni. – 300 d.
Święta Maryjo, zachowaj nas od kar piekła. (100 dni odpustu za każdy dzień. – Pius X, 1914)
Nos cum prole pia benedicat Virigo Maria. – 300 d.
Regina sacratissimi Rosarii, ora pro nobis. – 300 d.
Adorujmy, dziękujmy, błagajmy i pocieszajmy z Niepokalaną Maryją Najświętsze i Najukochańsze Eucharystyczne Serce Jezusa. (200 dni odpustu. – Pius X, 1904 )
Serce Jezusa, Ofiaro Miłości, uczyń ze mnie żywą, świętą ofiarę dla Ciebie, przyjemną Bogu. (50 dni odpustu za każdy raz. – Pius X, 1907)
Eucharystyczne Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami (300 dni odpustu. – Pius X, 1907)