informacje

20. VIII – 103. rocznica śmierci Św. Piusa X

informacje

Dziś 20. sierpnia 2017 roku, przypada 103. rocznica śmierci Papieża Piusa X

Z tej okazji- seria zdjęć dotyczących tego wydarzenia – 20.VIII. 1914