Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

26.III.Siedmiu Boleści N.M.P.

informacje

Zdrowaś Maryjo, boleściś pełna, Ukrzyżowany z tobą, opłakanaś ty między niewiastami i opłakany owoc żywota twego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, nam krzyżującym syna twojego uproś łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Ave Maria, doloribus plena, Crucifixus tecum, lacrimabilis Tu in mulieribus et lacrymabilis fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater crucifixi, lacrymas nobis impertire Crucifixoribus Filii tui, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.