informacje

29 września – Dedykacja Św. Michała Archanioła.

informacje

Modlitwa

O chwalebny św. Michale Archaniele, Książę wojska niebieskiego, bądź naszą obroną w straszliwej wojnie, którą toczymy z księstwami i mocami, z władcami tego świata ciemności, duchami zła. Przyjdź z pomocą człowiekowi, którego Bóg uczynił nieśmiertelnym, stworzył na swój obraz i podobieństwo, i wykupił za wielką cenę od tyranii szatana.

Tocz dzisiaj tę bitwę Pana, razem z aniołami świętymi, jak już walczyłeś z liderem dumnych aniołów, Lucyferem i jego odszczepieńczym wojskiem, którzy byli bezsilni by oprzeć się Tobie, a nie było już dla nich miejsca w niebie.

Ten okrutny, starodawny wąż, którego nazywa się diabłem lub szatanem, który zwodzi cały świat, został rzucony w otchłań ze swoimi aniołami. Oto ten prastary wróg i morderca ludzi nabrał odwagi. Przekształcając się w anioła światłości, wędruje z całym tłumem złych duchów, atakuje ziemię w celu wymazania imienia Boga i Jego Chrystusa, by schwytać, zabić i rzucić na wieczną zgubę dusze przeznaczone do korony wiecznej chwały. Ten niegodziwy smok wylewa jak najbardziej nieczystą powódź, jad swojej złośliwości na ludzi o zdeprawowanym umyśle i skorumpowanym sercu, ducha kłamstwa, bezbożności, bluźnierstwa, i zgubny oddech nieczystości i wszelkiego występku i bezprawia.

Ci najsprytniejsi wrogowie są przepełnieni i upici goryczą wobec Kościoła, małżonki niepokalanego Baranka, i położyli swoje bezbożne ręce na tym co ma najświętsze.

W samym Świętym Miejscu, gdzie ustanowiono Stolicę św. Piotra i Tron Prawdy jako światło świata, wyniosą na tron swoją ohydną bezbożność, z niecnym planem, że kiedy uderzą w Pasterza, rozpierzchną się owce.

Pokaż się, niezwyciężony Książę, udziel pomocy przeciwko atakom zagubionych duchów na lud Boży, i daj mu zwycięstwo.

Lud czci cię jako swojego opiekuna i Patrona; Tobą chlubi się Kościół Święty jako obroną przed złośliwą mocą piekła; Tobie Bóg powierzył dusze ludzi, które mają być doprowadzone do niebiańskiej szczęśliwości. Oh, módlcie się do Boga pokoju, żeby położył szatana pod naszymi stopami, jak dotąd podbitych, by już nie mógł trzymać ludzi w niewoli i szkodzić Kościołowi. Ofiarujmy nasze modlitwy przed oczyma Najwyższego, żebyśmy mogli szybko zjednać sobie miłosierdzie Pana; i pokonując smoka, starodawnego węża, który jest diabłem i szatanem, byś Ty znowu zniewolił go w otchłani, żeby już nie mógł zwodzić narodów.

Amen.

Litania do św. Michała Archanioła (1)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boga,
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale chorąży zbawienia,
Święty Michale aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na¬szego. Amen.

Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.

Litania do Świętego Michała Archanioła (2)

Kyrie, eleison. Chryste, eleison.
Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, Zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo Aniołów,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Michale Archaniele,
Św. Michale, Chorąży Trójcy Przenajświętszej,
Św. Michale, Wierny Czcicielu Boga,
Św. Michale, Wielbicielu Słowa Przedwiecznego,
Św. Michale, ozdobiony blaskiem Mądrości Bożej,
Św. Michale, czcią i chwałą uwieńczony,
Św. Michale, Światłości Aniołów,
Św. Michale, Klejnocie Królestwa Bożego,
Św. Michale, Radości i ozdobo nieba,
Św. Michale, Książę zastępów niebieskich,
Św. Michale, Wodzu niezwyciężony,
Św. Michale, Pogromco Lucyfera,
Św. Michale, Poskromicielu szatanów,
Św. Michale, Kluczniku raju utraconego,
Św. Michale, Opiekunie Ludu Wybranego,
Św. Michale, Patronie Kościoła Chrystusowego,
Św. Michale, Chlubo Kościoła triumfującego,
Św. Michale, Twierdzo Kościoła wojującego,
Św. Michale, Potęgo walczących pod sztandarem Krzyża,
Św. Michale, Puklerzu dusz prawowiernych,
Św. Michale, Bezpieczna tarczo w pokusach,
Św. Michale, Wspomożycielu w przeciwnościach,
Św. Michale, Drogowskazie błądzących,
Św. Michale, Pochodnio wątpiących,
Św. Michale, Rękojmio pokutujących,
Św. Michale, Orędowniku nawróconych,
Św. Michale, Wodzu i Obrońco nasz,
Św. Michale, Stróżu i Opiekunie nasz,
Św. Michale, Rzeczniku sumienia,
Św. Michale, Uśmierzycielu bezbożników,
Św. Michale, Poskromicielu grzeszników,
Św. Michale, Karząca Prawico Boża,
Św. Michale, Wspomożycielu konających,
Św. Michale, Heroldzie wyroków Bożych,
Św. Michale, Pocieszycielu dusz w czyśćcu,
Wszyscy Święci, Aniołowie i Archaniołowie, Módlcie się za nami.
Wszyscy Święci Cherubini i Serafini, Módlcie się za nami.
Wszyscy Święci Patronowie i Patronki, Módlcie się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

V. Módl się za nami, Najchwalebniejszy Michale Archaniele.
R. Pamiętaj o nas teraz i w godzinę śmierci naszej.

MÓDLMY SIĘ

Zastępów niebieskich i mocy naczelny wodzu Michale św., módl się do Pana i Boga naszego, aby mię w niebezpieczeństwach wszelkich, w ciężkich a natarczywych walkach mej duszy ze złem, tarczą Twej mocy zasłaniał, opieką Twych skrzydeł ochraniał, duchowną Twą siłą pokrzepiał: żebym ani na duszy, ani na ciele szwanku żadnego nie doznał. A kiedy wzywać będziesz żywych i umarłych przed straszny sąd Boży, zjednaj mi, abym za Twoją przyczyną był umieszczony po prawicy między wybrane Boże i wespół z nimi dostał się za Twoim przewodem do błogosławionej wieczności, Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ant. Święty Michale Archaniele, broń nas walce, byśmy nie zginęli na sądzie strasznym.
(100 dni odp. raz dziunie Leon XIII, 19 lipca 1893 r.).

HYMN

Jezu, moc, światłość Ojcowa,
Życie serc i życia chlebie,
W zawisłych od Twego słowa
Aniołach chwalimy Ciebie.
Tłum duchów Tobie w bój dąży;
Gęstym zastępem ich wiedzie
Michał zwycięski chorąży
Z krzyżem zbawienia na przedzie.
Ten sam, co starego węża
Wtrąca w piekielne głębiny,
Rokoszan z hersztem zwycięża,
Wygania z niebios krainy.
Walczmyż na Michała stronie
Z wodzem pychy, z piekła stroną,
By nas Baranek na tronie
Uwieńczył chwały koroną.
Ojcu z Synem, z Duchem sława,
Boże w troistej osobie:
Niech jak była nie ustawa
Przez wiek wszystek chwała Tobie. Amen.

Ant. Książę najchwalebniejszy Michale Archaniele, pamiętaj o nas tu i wszędzie oraz zawsze módl się za nami do Syna Bożego.

V. Przed obliczem Aniołów będę śpiewał, Boże mój.
R. Będę się kłaniał ku Kościołowi Twemu świętemu i wyznawał Imieniowi Twemu.

MÓDLMY SIĘ

Wszechmogący i Wieczny Boże, który w podziwu godny sposób Aniołom i ludziom obowiązki wyznaczasz, spraw prosimy Cię, abyśmy za przyczyną świętego Michała Archanioła nabyli takiej mądrości, która by nauczyła nas skarbić zasługi dla nieba i zamieniać dobra doczesne na wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(6 maja 1817 r. Pius VII za odmówienie jednorazowe powyższego hymnu, antyfony i modlitwy udzielił wiernym 200 dni odpustu; odmawiającym go zaś codziennie przez cały miesiąc odpust zupełny w dniu dowolnym, byleby w tym dniu odbyli Spowiedź, przystąpili do Komunii świętej i pomodlili się na intencję Ojca Świętego).

Akt dozgonnego przyrzeczenia po Komunii św.

O święty Michale Archaniele, Stróżu wybranego ludu, wskrzesicielu zmarłych w dzień sądu, Ty, który stoisz przed ołtarzem, „abyś oddał z modlitw wszech świętych na ołtarz złoty, który jest przed stolicą Bożą“. Ty Duchu, uprzywilejowany osobliwą godnością i władzą w niebie i na ziemi, odwieczny pogromco szatana, a osobliwy patronie walczących z duchem ciemności, który i mnie, pomimo nędzy mojej i grzechów moich, raczysz przyjąć w poczet sług i żołnierzy swych, o potwierdź na zawsze w dniu dzisiejszym szczere moje chęci służenia Najdroższemu Panu naszemu w nawracaniu bliźnich moich i przyczyń się za mną, abym od Jezusa Chrystusa, Miłośnika dusz, otrzymał zdolność rozbudzania we wszystkich prawdziwej skruchy i najgorętszej miłości Bożej.

Przyrzekam Ci z mojej strony najuroczyściej, o św. Archaniele, nie zapominać do ostatnich dni życia mego, żem został żołnierzem twoim dla walki z duchem zła i przeciwdziałania wpływowi jego w sobie i drugich.

Uproś mi, o święty Michale, pokorę, czystość, miłość, wytrwałość i gorliwość w służeniu Bogu, a będąc pomocą moją na ziemi, bądź także obrońcą moim w dzień sądu. Amen.