informacje

29.X.2023 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

informacje

Jezus Chrystus Król !

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla, przypadającą zawsze w ostatnią Niedzielę Października ustanowił Papież Pius XI z końcem Roku Jubileuszowego, Encykliką rozpoczynającą się od słów: Quas Primas dnia 11-go Grudnia 1925 roku.

Odtąd rokrocznie Kościół Święty wzywa nas, abyśmy z nim się łączyli w składaniu publicznego i uroczystego hołdu Jezusowi naszemu Królowi. W składaniu czci i hołdu temu Królowi miłości i miłosierdzia, uznajemy Jego duchowne królowanie nad Kościołem i przyznajemy praw a i dobrodziejstwa Jego społecznego królowania nad rodzinami i narodami.

Taki jest cel tej uroczystości, która tak stosownie przypada przy końcu roku kościelnego. (Liturgicznego.) W prawdzie, po odprawieniu tajemnic życia naszego Zbawiciela, czyż nie jest słusznym, abyśmy oddawali stosowne podziękowania za dzieło odkupienia Temu, nieśmiertelnemu Królowi wieków, którego wnet mamy czcić w Uroczystość Wszystkich Świętych, królującego ze Swymi wybranymi w Niebie.

 

Do Chrystusa Króla

O Jezu Chryste, oddaję Ci hołd jako Królowi świata. Wszystkie stworzenia dla Ciebie są uczynione. Rozporządzaj mną jako własnością swoją.
Odnawiam moje przyrzeczenia chrztu świętego, wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw i obiecuję żyć, jak przystoi dobremu katolikowi. W szczególniejszy sposób obowiązuję się użyć wszystkich sił, aby dopomóc do zwycięstwa prawom Bożym i prawom Kościoła świętego.
Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci nędzne uczynki moje w tej intencji, ażeby wszystkie serca uznały Twe święte królowanie i aby w ten sposób mocno utrwaliło się na całym świecie Twoje Królestwo pokoju. Amen.

 

https://www.ultramontes.pl/czechowski_chrystus_krol.htm