informacje

29.XI uroczystość Wszystkich Świętych Trzech Zakonów ś.Franciszka

informacje

Litania do Świętych z trzech Zakonów św. Franciszka z Asyżu

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Św. Boże, zmiłuj się nad nami.
Św. Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Ś. Maryjo, módl się za nami.
Ś. Boża Rodzicielko,
Ś. Panno nad pannami,
Ś. Michale,
Ś. Gabrielu,
Ś. Rafale,
Wszyscy ŚŚ. Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami,
Wszyscy ŚŚ. niebiescy Duchowie, módlcie się za nami.
Ś. Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Ś. Józefie, módl się za nami.
Wszyscy ŚŚ. Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.
Ś. Piotrze, módl się za nami.
Ś. Pawle,
Ś. Andrzeju,
Ś. Jakubie,
Ś. Janie,
Ś. Tomaszu,
Ś. Jakubie,
Ś. Filipie,
Ś. Bartłomieju,
Ś. Mateuszu,
Ś. Szymonie,
Ś. Tadeuszu,
Ś. Macieju,
Ś. Barnabo,
Ś. Łukaszu,
Ś. Marku,
Wszyscy ŚŚ. Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.
Wszyscy ŚŚ. Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami,
Wszyscy ŚŚ. niewinni Młodziankowie, módlcie się za nami.
Ś. Szczepanie, módl się za nami.
Ś. Wawrzyńcze, módl się za nami.
Ś. Wincenty, módl się za nami.
ŚŚ. Fabianie i Sebastianie, módlcie się za nami.
ŚŚ. Janie i Pawle, módlcie się za nami.
ŚŚ. Kosmo i Damianie, módlcie się za nami.
ŚŚ. Gerwazy i Protazy, módlcie się za nami.
Śś. Berardzie i towarzysze, protomęczennicy franciszkańscy, módlcie się za nami.
ŚŚ. Danielu i towarzysze, módlcie się za nami.
ŚŚ. Mikołaju i towarzysze, męczennicy gorkomscy,
ŚŚ. Piotrze Chrzcicielu i towarzysze, męczennicy japońscy,
Ś. Fidelisie, módl się za nami.
Wszyscy ŚŚ. Męczennicy, módlcie się za nami.
Ś. Sylwestrze, módl się za nami.
Ś. Grzegorzu,
Ś. Ambroży,
Ś. Augustynie,
Ś. Hieronimie,
Ś. Bonawenturo,
Ś. Marcinie,
Ś. Mikołaju,
Ś. Ludwiku,
Ś. Benwenucie,
Wszyscy ŚŚ. Biskupi i Wyznawcy, módlcie się za nami.
Wszyscy ŚŚ. Doktorowie, módlcie się za nami.
Ś. Antoni, módl się za nami.
Ś. Benedykcie,
Ś. Bernardzie,
Ś. Ojcze Dominiku,
Ś. nasz Ojcze Franciszku,
Ś. Antoni z Padwy,
Ś. Bernardynie,
Ś. Piotrze Regalacie,
Ś. Janie Kapistranie,
S. Dydaku,
Ś. Jakubie z Marchii,
Ś. Piotrze z Alkantary,
Ś. Salwatorze,
Ś. Feliksie,
Ś. Paschalisie,
Ś. Benedykcie,
Ś. Serafinie,
Ś. Franciszku Solanie,
Ś. Józefie z Leonissy,
Ś. Wawrzyńcze z Brunduzji,
Ś. Józefie z Kupertynu,
Ś. Pacyfiku,
Ś. Janie Józefie,
Ś. Teofilu,
Ś. Leonardzie,
Ś. Ignacy,
Ś. Konradzie z Parzham,
Ś. Ferdynandzie,
Ś. Ludwiku,
Ś. Iwonie,
Ś. Elzeary,
Ś. Rochu,
Ś. Konradzie z Piacenzy,
módl się za nami.
Ś. Józefie-Benedykcie,
Ś. Janie-Maria,
Ś. Józefie Cafasso,
Wszyscy ŚŚ. Kapłani i Lewitowie, módlcie się za nami.
Wszyscy ŚŚ. Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami.
Ś. Mario Magdaleno,
Ś. Agato,
S. Łucjo,
Ś. Agnieszko,
Ś. Cecyljo,
Ś. Katarzyno,
Ś. Klaro,
Ś. Agnieszko z Asyżu,
Ś. Koleto,
Ś. Katarzyno z Bononii,
Ś. Weroniko,
S. Różo Witerbska,
Ś. Anielo,
Ś. Mario Anno,
Ś. Hiacynto,
Ś. Mario Franciszko,
Ś. Anastazjo,
Ś. Elżbieto Węgierska,
Ś. Elżbieto Portugalska,
Ś. Brygido,
Ś. Małgorzato z Kortony,
Wszystkie ŚŚ. Panny i Wdowy, módlcie się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Trzech Zakonów św. Ojca naszego Franciszka, przyczyńcie się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
módl się za nami.
Od wszego złego, wybaw nas Panie,
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od sideł szatańskich,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od ducha nieczystego,
Od piorunów i gwałtownej niepogody,
Od klęski i trzęsienia ziemi,
Od powietrza, głodu i wojny
Od potępienia wiekuistego,
Przez tajemnicę św. wcielenia Twego,
Przez przyjście Twoje,
Przez narodzenie Twoje,
Przez chrzest i św. post Twój,
Przez krzyż i mękę Twoją,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez św. zmartwychwstanie Twoje,
Przez cudowne wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas Panie.
Przez Ducha Św. Pocieszyciela zesłanie, wybaw nas Panie.
W dzień sądu Twego, wybaw nas Panie.
My grzeszni Ciebie Boga prosimy,
Abyś nam grzechy odpuścić raczył,
Abyś karanie od nas oddalić raczył,
Abyś nas do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył,
Abyś Kościół Twój św. sprawować i zachować raczył,
Abyś nieprzyjaciół Kościoła św. poniżyć raczył,
Abyś królom i panom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył,
Abyś wszystkiemu ludowi chrześcijańskiemu pokój i jedność darować raczył,
Abyś wszystkich błądzących do jedności Kościoła przywrócić, a wszystkich niewiernych do światła Ewangelii przyprowadzić raczył,
wybaw nas Panie.
Abyś też nas samych w służbie Twej świętej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnieść raczył,
Abyś wszystkim dobrodziejom naszym wiekuistą zapłatą uczynność ich nagrodzić raczył,
Abyś dusze nasze, braci, powinnych i dobrodziejów naszych od wiekuistego zatracenia wyswobodzić raczył,
Abyś urodzaje ziemskie dać i one zachować raczył,
Abyś wszystkie wierne zmarłe do wiecznego odpocznienia domieścić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś prośby nasze przyjąć raczył, wysłuchaj nas Panie.
Synu Boży, Ciebie prosimy: wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie, eléison.
Christe, eléison.
Kyrie, eléison.
Ojcze nasz po cichu aż do
V. I nie wódź nas na pokuszenie. R. Ale nas zbaw ode złego.

 

Litaniæ seraphici ordinis

Kýrie, eléison.
Christer eléison.
Kýrie, eléison.
Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
Pater de cælis, Deus, miserére nobis.
Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis.
Spiritus Sancte, Deus, miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Génitrix,
Sancta Virgo vírginum,
Sancte Míchaël, ora pro nobis.
Sancte Gábriel,
Sancte Ráphaël,
Omnes sancti Angeli et Archángeli, oráte pro nobis.
Omnes sancti beatórum spirítuum órdines, oráte.
Sancte Joánnes Baptista, ora pro nobis.
Sancte Joseph,
Omnes sancti Patriárchæ et Prophétæ, oráte.
Sancte Petre, ora pro nobis.
Sancte Paule,
Sancte Andréa,
Sancte Jacóbe,
Sancte Joánnes,
Sancte Thoma,
Sancte Jacóbe,
Sanctc Philippe,
Sancte Bartholomǽe,
Sancte Matthǽe,
Sancte Simon,
Sancte Thaddǽe,
Sancte Matthía,
Sancte Bárnaba,
Sancte Luca,
Sancte Marce,
Omnes sancti Apóstoli et Evangelístæ, oráte.
Omnes sancti Discípuli Dómini,
Omnes sancti Innocéntes,
Sancte Stéphane,
Sancte Laurénti,
Sancte Vincénti,
Sancti Fabiáne et Sebastiáne,
Sancti Joánnes et Paule,
Sancti Cosma et Damiáne,
Sancti Gervási et Protási,
Sancti Berárde sociique Protomártyres Minórum, orate pro nobis.
Sancti Dániel sociique Mártyres Septénses,
Sancti Nicoláë sociique Mártyres Gorcomiénses,
Sancti Petre-Baptísta socitque Mártyres Japoniénses,
Sancte Fidélis, ora pro nobis.
Omnes sancti Mártyres, oráte.
Sancte Silvéster, ora pro nobis.
Sancte Gregóri,
Sancte Pie,
Sancte Ambrósi,
Sancte Augustíne,
Sancte Hierónyme,
Sancte Bonaventúra,
Sancte Martíne,
Sancte Nicoláë,
Sancte Benvenúte,
Sancte Ludovice,
Omnes sancti Pontífices et Confessóres, oráte.
Omnes sancti Doctóres, oráte.
Sancte Antóni, ora pro nobis.
Sancte Benedicte,
Sancte Bernárde,
Sancte Pater Domínice,
Sancte Pater noster Francísce,
Sancte Antóni de Pádua,
Sancte Bernardíne,
Sancte Petre Regaláte,
Sancte Joánnes a Capistráno,
Sancte Dídace,
Sancte Jacóbe de Márchia,
Sancte Petre de Alcántara,
Sancte Salvátor,
Sancte Felix,
Sancte Benedicte,
Sancte Paschális,
Sancte Seraphine,
Sancte Francísce Soláne,
Sancte Joseph a Leoníssa,
Sancte Laurénti a Brundusio,
Sancte Joseph a Cupertino,
Sancte Pacifice,
Sancte Joánnes-Joseph,
Sancte Theóphile,
Sancte Leonárde,
Sancte Ignáti,
Sancte Conráde a Parzham,
Sancte Ferdinánde,
Sancte Ludovice,
Sancte lvo,
Sancte Elzeári,
Sancte Roche,
Sancte Conráde a Placéntia,
Sancte Joseph-Benedicte,
Sancte Joánnes-Maria,
Sancte Joseph Cafásso,
Omnes sancti Sacerdótes et Levitæ, oráte.
Omnes sancti Mónachi et Eremitæ, oráte.
Sancta Maria Magdaléna, ora pro nobis.
Sancta Agatha,
Sancta Lúcia,
Sancta Agnes,
Sancta Cæcilia,
Sancta Catharina,
Sancta Clara,
Sancta Agnes Assisiénsis,
Sancta Coléta,
Sancta Catharina de Bonónia,
Sancta Verónica,
Sancta Rosa de Vitérbio,
Sancta Angela,
Sancta Maria-Anna,
Sancta Hyacintha,
Sancta Maria-Francisca,
Sancta Anastásia,
Sancta Elisabeth Hungáriæ,
Sancta Elisabeth Portugáliæ,
Sancta Birgitta,
Sancta Margarita de Cortóna,
Omnes sanctće Virgines et Viduæ, oráte.
Omnes Sancti et Sanctæ trium Ordinum sancti Patris nostri Francisci, intercédite pro nobis.
Omnes Sancti et Sanctæ Dei, intercédite pro nobis.
Propitius esto, parce nobis, Dómine.
Propitius esto, exáudi nos, Dómine.
Ab omni malo, libera nos, Dómine.
Ab omni peccáto, libera.
Ab ira tua, libera.
A subitánea et improvisa morte, libera.
Ab insidiis diáboli, libera.
Ab ira, et ódio, et omni mala voluntáte, libera.
A spiritu fornicatiónis, libera.
A fulgúre et tempestáte, libera.
A flagéllo terræmótus, libera.
A peste, fame et bello, libera.
A morte perpétua, libera nos, Dómine.
Per mysterium sanctæ Incarnatiónis tuæ, libera.
Per advéntum tuum, libera.
Per nativitátem tuam, libera.
Per baptismum et sanctum jejuniúm tuum, libera.
Per crucem et passiónem tuam, libera.
Per mortem et sepultúram tuam, libera.
Per sanctam resurrectiónem tuam, libera.
Per admirábilem ascensiónem tuam, libera.
Per advéntum Spiritus Sancti Parácliti, libera.
In die judicii, libera.
Peccatóres, te rogámus, audi nos.
Ut nobis parcas, te rogamus.
Ut nobis indúlgeas, te rogámus.
Ut ad veram poeniténtiam nos perdúcere digneris, te rogámus.
Ut Ecclésiam tuam sanctam régere et conservare dignéris, te rogámus.
Ut domnum Apostólicum et omnes ecclesiásticos órdines in sancta religióne conserváre dignéris, te rogámus.
Ut inimicos sanctae Ecclésiæ humiliáre dignéris, te rogámus.
Ut régibus et principibus christiánis pacem et veram concórdiam donáre digneris, te rogámus, audi nos.
6 Litaniæ seraphici ordinis
Ut cuncto pópulo christiáno pacem et unitátem largiri dignéris, te rogámus.
Ut omnes errántes ad unitatem Ecclésiæ revocáre, et infidéles universos ad Evangélii lumen perdúcere dignéris, te rogámus.
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortáre et conserváre digneris, te rogámus.
Ut mentes nostras ad cæléstia desideria érigas, te rogámus.
Ut omnibus benefactóribus nostris sempitérna bona retribuas, te rogámus.
Ut ánimas nostras, fratrum, propinquórum et benefactórum nostrórum ab ætérna damnatióne eripias, te rogámus.
Ut fructus terræ dare et conserváre dignéris, te rogámus.
Ut omnibus fidélibus defúnctis réquiem ætérnam donare dignéris, te rogámus.
Ut nos exaudire dignéris, te rogámus.
Fili Dei, te rogámus.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exaudi nos. Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.
Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
Kyrie, eléison.
Christe, eléison.
Kyrie, eléison.
Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed libera nos a malo.