informacje

3 czerwca 1835 ważna Data

informacje

 

Tego dnia miał miejsce Chrzest Święty syna Jana i Małgorzaty Sarto. Na imię dano Mu – Józef i Melchior.

Późniejszy Xiądz, następnie biskup, Kardynał, w końcu Papież – urodził się 2 .VI.1835 roku, zaś już następnego dnia jego zacni rodzice pospieszyli do Parafialnego Kościoła w Riese, żeby ich syn jak najszybciej otrzymał 1. najważniejszy Sakrament

Warto naśladować rodziców Św. Piusa x, i nie zwlekać ze świętym sakramentem – oczywiście u katolickiego Księdza, Broń Boże w obecnym Zbójeckim i fałszywym ” kościele” (którego „głową” jest obecnie fałszywy papież Franciszek). W większości taki 'chrzest’ jest po prostu NIEWAŻNY, tak jak to ma miejsce w protestanckich sektach!

Módlmy się o rozeznanie i całkowite odcięcie się do tego potwora – nowego soborowego „kościoła”!!!

Św. PIUSie X, pogromicielu modernizmu, wielki Papieżu, módl się, żeby ten „kościół” legł w gruzach, i to jak najprędzej