informacje

31. V. 2018 uroczystość Bożego Ciała

informacje

Adorujmy, dziękujmy, błagajmy i pocieszajmy z Niepokalaną Maryją Najświętsze i Najukochańsze Eucharystyczne Serce Jezusa

(200 dni odpustu. – Pius X, 1904)

Święty Józefie, przybrany Ojcze Jezusa, Najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy, módl się za nami do Syna Bożego, abyśmy uzbrojeni Jego Łaską mogli godnie walczyć za życia, a po śmierci być ukoronowanymi przez Niego. Amen

(100 dni odpustu 2 razy na dzień. – Pius X, 1906)

O nasza Droga Pani, wybawicielko niewolników, módl się za nami

(200 dni odpustu raz na dzień. – Pius X, 1906)

Przed Komunią Św.: Jezu, mój Boże, tu obecny w Sakramencie Twej Miłości, adoruję Cię!

(300 dni odpustu przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. – Pius X, 1908)

 

O Panie, zachowaj naszą wiarę!

(100 dni odpustu. – Pius X, 1908)

Serce Jezusa, Ofiaro Miłości, uczyń ze mnie żywą, świętą ofiarę dla Ciebie, przyjemną Bogu

(50 dni odpustu za każdy raz. – Pius X, 1907)

Po Komunii św.: Niech będzie uwielbione Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa

(300 dni odpustu. – Pius X, 1907)

Po Komunii św.: Eucharystyczne Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami

(300 dni odpustu. – Pius X, 1907)

O Jezu w Najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami

(300 dni odpustu. – Pius X, 1911)