informacje

7. X. Matki Boskiej Różańcowej +

informacje

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej
Maryjo Panno, spraw by Twój Różaniec Święty, odmawiany pośród różnorodnych obowiązków, był  dla mnie każdego dnia więzią jedności moich działań, hołdem synowskiej pobożności, słodkim orzeźwieniem, zachętą do radosnego podążania ścieżką służby. Spraw nade wszystko, o Dziewico Maryjo, aby rozważanie Twoich piętnastu tajemnic stopniowo rozświetlało moją duszę, napełniając ją czystością, mocą i aromatem, przenikając moje rozumienie, moją wolę, moje serce, moją pamięć, moją wyobraźnie, całą moją istotę. Oto więc postanawiam regularnie oddawać się modlitwie podczas pracy, bez pomocy formalnych modlitw, przez wewnętrzne akty podziwu i błagania, czy aspiracje miłości. Proszę o to Ciebie, o Królowo Różańca Świętego, przez św. Dominika, Twojego umiłowanego syna, znanego głosiciela Twoich tajemnic i wiernego naśladowcę Twych cnót. Amen.

odpust 300 dni raz dziennie. —św. Pius X 15 marca 1907

Różaniec jest najpiękniejszą i najbardziej bogatą w łaski ze wszystkich modlitw; jest to modlitwa, która najbardziej dotyka Serca Matki Bożej… i jeśli chcecie, aby w waszych domach zapanował pokój, odmawiajcie Różaniec rodzinny.
ś. Pius x