informacje

9 lipca – Śś. Męczennicy z Gorkum

informacje

Litania do świętych 19 Męczenników z Gorkum

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.
Święta Matko Boża, Królowo Męczenników, módl się za nami.
Św. Józefie, Oblubieńcze Maryi i Żywicielu Jezusa, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Św. Willibrordzie, módl się za nami.
Św. Augustynie, módl się za nami.
Św. Norbercie, módl się za nami.
Św. Franciszku, módl się za nami.
Św. Dominiku, módl się za nami.
Święci Dziewiętnastu Męczenników z Gorkum, módlcie się za nami.
Św. Mikołaju, módl się za nami.
Św. Hieronimie, módl się za nami.
Św. Teodorze,
Św. Nikazjuszu,
Św. Willadzie,
Św. Gotfrydzie,
Św. Antoni,
Św. Antoni,
Św. Franciszku,
Św. Piotrze,
Św. Korneliuszu,
Św. Leonardzie,
Św. Mikołaju,
Św. Godfrydzie,
Św. Janie,
Św. Janie,
Św. Adrianie,
Św. Jakubie,
Św. Andrzeju,
Niestrudzeni bojownicy za Kościół katolicki, módlcie się za nami.
Święci Męczennicy, którzy za nienawiść do wiary zostaliście niesprawiedliwie wtrąceni do lochu,
Święci Męczennicy, którzy byliście znieważani i stale grożono im śmiercią,
Święci Męczennicy, którzy noc w noc byliście najokrutniej maltretowani,
Święci Męczennicy, którzy byliście bici pięściami po twarzy i torturowani na wszelkie sposoby,
Święci Męczennicy, którzy ” byliście zabijani przez cały dzień i zostali policzeni jako owce na rzeź”.
Święci Męczennicy, których „od miłości Chrystusa nie mógł oddzielić głód ani nagość, prześladowanie ani miecz”.
Święci Męczennicy, którzy znosiliście wszelkie „ciosy, i okowy, i lochy”.
Święci Męczennicy, którzy choć torturowani, wyszydzani i wystawiani, modliliście się za waszych wrogów,
Święci Męczennicy, którzy tak często, a zwłaszcza przy waszej powolnej śmierci, polecaliście wasze dusze Bogu,
Święci Męczennicy, którzy tak długo cierpieliście w męce,
Święci Męczennicy, którzy wszyscy przy waszej śmierci ukazaliście się w chwalebnej postaci pobożnym wiernym,
Święci Męczennicy, którzy „wyszedłszy z wielkiego prześladowania, możecie teraz służyć Bogu przed Jego tronem dniem i nocą”.

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Od wszelkiego zła, wybaw nas, Panie.
Z niewiary i błędu, wybaw nas, Panie.
Z obojętności w wierze, wybaw nas, Panie.
Od wszelkiego tchórzostwa,
Od wszelkiego przekroczenia lub pogardy przykazań boskich i kościelnych,
Ze wszystkich zaniedbań obowiązków swojego stanu,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Przez zasługi i wstawiennictwo naszych Męczenników z Gorkum, wybaw nas, Panie.
Przez ich mężną obronę Twojej prawdziwej obecności w Najświętszym Sakramencie,
Przez ich niezłomne nabożeństwo do Twojej Świętej Matki, Maryi,
Przez ich wierną miłość do Twojego Namiestnika na ziemi,
Przez ich nieustraszone wyznawanie nauki Twojej Oblubienicy, naszej Matki, Kościoła Świętego.
Przez długie smutki i udręki, które znosili, wybaw nas, Panie.
My grzesznicy, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy naśladowali męstwo i wszystkie cnoty naszych Świętych Męczenników, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Obyśmy zawsze wzrastali w wierze i pobożności do Najświętszego Sakramentu,
Abyśmy zawsze po dziecięcemu czcili, kochali i wzywali Twoją i naszą drogą Matkę Maryję,
Obyśmy żyli i umierali jako wierne dzieci naszej Matki, Kościoła Świętego,
Abyś nakazał przywrócić do Kościoła świętego tych wszystkich, którzy zbłądzili,
Abyś pocieszał i umacniał biednych, smutnych, cierpiących i teraz umierających.
Abyś nam udzielił błogosławionej godziny śmierci,
Abyś dał nam to, o co Cię błagamy za wstawiennictwem naszych uwielbionych Męczenników.
Synu Boży,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz.

V. Módlcie się za nas, Święci Męczennicy z Gorkum.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Deus, qui sanctorum Martyrum tuorum Nicolai et Sociorum ejus gloriosum pro fide tua certamen aeternitatis laurea decorasti: concede propitius; ut, eorum meritis et imitatióne, certantes in terris, cum ipsis coronari mereamur in caelis. Per Dóminum.

Boże! któryś chwalebną za wiarę walkę św. Mikołaja i Towarzyszów Jego wynagro­dzić raczył nieśmiertelną koroną chwały Niebieskiej, spraw, prosimy Ciebie za ich przyczyną, abyśmy na ziemi ich naśladując, dostąpili cząstki chwały, którą Oni już się cieszą w Niebiosach. Amen.

 

 

Śś. Męczennicy z Gorkum – grupa dziewiętnastu katolickich męczenników, którzy zostali zamordowani 9 lipca 1572 r, ze względu na swe przywiązanie do papiestwa i wiarę w obecność Chrystusa pod Postaciami Eucharystycznymi w holenderskim mieście Gorkum.

W czerwcu 1572 r. kalwini odebrali z rąk hiszpańskich Dordrecht i Gorkum w Holandii. Uwięzili wówczas mieszkających w Gorkum franciszkanów: gwardiana Mikołaja Picka, wikarego domu Hieronima z Weert, Teodoryka Endem z Amersfoort, Nikazjusza Jonsona z Heeze, Willada z Danii, Gotfryda z Melveren, Antoniego z Weert, Antoniego z Hoornaert i Franciszka Roye z Brukseli, a także braci zakonnych: Piotra z Asche i Korneliusza Wijk z Dorestat. Uwięziono również księży diecezjalnych: Leonarda Vechela z Hertogenbosch i jego wikarego Mikołaja Janssena, nazywanego Poppelem. Po nich uwięziono Godfryda van Duynsen – kapłana, który duszpasterzował w swym rodzinnym mieście, oraz Jana Lenartza, augustianina, ojca duchownego mniszek gorkumskich.
Pojmanych zakonników i Xięży torturowano, namawiając do wyrzeczenia się wiary katolickiej. Kalwini uwięzili jeszcze dominikanina Jana z Kolonii, pobliskiego proboszcza, który – gdy usłyszał o uwięzieniu franciszkanów – chciał udzielić im sakramentów. Do aresztu trafili także norbertanie Jakub La Coupe i Adrian Jansen oraz ksiądz Andrzej Wouters z Heynoord.

Po torturach w więzieniu w Gorkum męczennicy zostali przeniesieni do Brielle. Po drodze pokazywano ich ciekawskim, którzy stali przy trakcie, pobierając opłatę pieniężną. W Brielle urządzono przesłuchanie. Próbowano wymusić na więźniach odstępstwo od wiary w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii i prymat papieża w Kościele. Wstawiali się za nimi mieszkańcy Gorkum. Proszono o interwencję księcia Wilhelma Orańskiego, który nakazał uwolnienie księży i zakonników. Pomimo tego Willem II van der Marck, przywódca kalwinów, kazał wszystkich powiesić. Mordu dokonano 9 lipca 1572 r. w spichlerzu przy klasztorze św. Elżbiety, byłej siedzibie augustianów. Ciała zabitych zostały poćwiartowane. W nocy z 10 na 11 lipca wrzucono je do dwóch wykopanych dołów i zasypano.
W 1615 r. ciała 19 męczenników odnaleziono i przeniesiono do kościoła franciszkańskiego w Brukseli. Męczennicy z Gorkum zostali otoczeni kultem zaraz po śmierci; za ich przyczyną miały miejsce liczne cuda. Do kultu publicznego wystawiono je 22 czerwca 1616 r. Zostali beatyfikowani przez papieża Klemensa X w Rzymie 24 listopada 1675 r. Kanonizacji dokonał Pius IX dnia 29 czerwca 1865 r.