informacje

Bergoglio po raz kolejny okazuje się apostatą od Wiary katolickiej

informacje

Bergoglio po raz kolejny okazuje się apostatą od Wiary katolickiej,

Kiedy ogarnia go nienawiść do Katolickiego języka łacińskiego, jak dawni protestanccy heretycy

Pseudopapież apostata Franciszek-Bergoglio skorzystał z okazji wielkiego Święta Objawienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, aby po raz kolejny oczernić prawdziwych katolików. Anty-papież hipokryta mówi o miłosierdziu z jednej strony swoich ust, podczas gdy z drugiej strony używa plugawego języka, aby zniesławić tych, którzy wyznają doktrynę katolicką. Najwyraźniej niedawny sprzeciw neokonserwatystów przeciwko jego anty-tradycyjnemu dekretowi Traditionis custodes musi mu się dawać we znaki, gdyż 6 stycznia 2022 r. w Bazylice św. Bergoglio twierdził, że „liturgia” – przez którą rozumiał fałszywe (nieważne) protestancko-masońsko-pogańskie obrzędy wywodzące się z antysoboru Watykańskiego II (1962-1965) – nie może być uwięziona w „martwym języku … zamkniętym w zbroi”. [Niektóre informacje do tego komentarza zostały dostarczone przez Reuters News Service].

Bergoglio sam jest w błędzie co do tego, że język łaciński jest „martwy”, nawet we własnej apostackiej sekcie Bergoglio. Miliony ludzi nadal czytają, piszą i mówią po łacinie, co widać nawet po pobieżnym przejrzeniu internetu. Bez języka łacińskiego nie byłoby Kościoła rzymskokatolickiego. Augustyna, największego ze wszystkich Doktorów Kościoła, oraz św. Tomasza z Akwinu, Doktora Kościoła a także teologów. aż po dzień dzisiejszy. Gdybyśmy nie mieli nadanych przez Boga unikalnych cech języka łacińskiego i dzieł w nim napisanych, które nas teraz prowadzą, Kościół rzymskokatolicki byłby martwy.

Ojcowie i Doktorzy Kościoła, papieże i sobory nauczali, że Opatrzność wybrała odwieczny język łaciński i Imperium Rzymskie, aby rozszerzały wiarę katolicką i apostolską na całym świecie. Ten stan rzeczy trwał przez cały klasyczny antyk, Święte Cesarstwo Rzymskie Karola Wielkiego, średniowiecze, renesans, oświecenie i epokę nowożytną, aż po dzień dzisiejszy. Ten język zapobiegł zepsuciu prawdziwej katolickiej doktryny w prawdziwym Kościele, którą Nowy Kościół Nowego Porządku ze swoim bełkotem wulgarnych języków ewidentnie utracił.

Bergoglio już dawno temu utracił autorytet papieski, wraz z innymi papieżami heretyckiego Nowego Kościoła Nowego Porządku, założonego w 1964 roku na antysoborze Watykańskim II, ponieważ obłożył się tak wieloma anatemami (ekskomunikami) zadekretowanymi na dogmatycznym Soborze Trydenckim i innych dogmatycznych soborach Kościoła, że niemożliwe byłoby przytoczenie tutaj każdej z nich. Jednakże, aby przytoczyć tylko jeden przykład: „Si quis dixerit … lingua tantum vulgari Missam celebrari debere, anathema sit” [Jeśliby ktoś powiedział … że Msza św. powinna być odprawiana tylko w języku narodowym, niech będzie ekskomunikowany] (Sesja XXII, Kanon 9). Papież Pius XII z pewnością rozumiał to nauczanie, kiedy głosił:

Łacina! Język starożytny, ale nie martwy, którego wspaniałe echo, nawet jeśli nie słyszane od wieków w zrujnowanych amfiteatrach, na słynnym forum i w świątyniach cezarów, nie milknie w bazylikach Chrystusa, gdzie kapłan Ewangelii i bohaterowie Męczenników powtarzają i śpiewają na nowo psalmy i hymny pierwszych wieków w ponownie konsekrowanym języku Kwirytów. Język Rzymu jest przede wszystkim językiem świętym, który słyszy się podczas boskich obrzędów, w salach teologicznych i w aktach Stolicy Apostolskiej, i do którego wy sami często kierujecie słodkie pozdrowienie do Królowej Niebios, waszej Matki, i do naszego Ojca, który króluje w górze.

Tradycyjni katolicy, to właśnie na podstawie tego katolickiego nauczania papież Pius wypowiedział dalej swoje straszne proroctwo: „Dzień, w którym Kościół porzuci swój uniwersalny język łaciński, jest dniem, w którym powróci do katakumb”. To proroctwo spełniło się w naszych czasach, kiedy apostata Nowy Papież Bergoglio, który stoi na czele nie Kościoła Katolickiego, ale protestancko-masońskiego Nowego Kościoła Nowego Porządku, podobnie jak protestanccy heretycy z dawnych czasów, usiłuje wytępić język łaciński i kontynuuje wygnanie prawdziwego Kościoła Katolickiego do katakumb odważnie niezależnych kościołów, kaplic i oratoriów, które nie będą miały nic wspólnego z jego apostazją od Wiary Katolickiej.