informacje

Czwartek. 9 maja 2024 Wniebowstąpienie+ Pańskie

informacje

Wniebowstąpienie Pańskie – jest to uroczystość, podczas której obchodzi się pamiątka przeniesienia się Jezusa Chrystusa z ziemi do nieba. Dla tego w tym dniu po Ewangelii we Mszy ś. dla oznaczenia odejścia Chrystusa z ziemi do nieba chowa się zgaszony Paschał, krzyż stułą Czerwoną przepasany i figura Chrystusa Zmartwychwstałego. Uroczystość Wniebowstąpienia obchodzi się zawsze we Czwartek szóstego tygodnia, czyli dnia czterdziestego po Wielkiejnocy, ponieważ w tym dniu Jezus Chrystus, jak świadczą Ewangelija i Dzieje Apostolskie, zebrał uczniów swoich do Jerozolimy, dał im ostatnią pożegnalną naukę; potem prowadził ich do Betanii na górę Oliwną, zkąd błogosławiąc uczniów, mocą swoją wzniósł się do nieba. Wtedy wszyscy przytomni podniósłszy oczy w górę z wielkiem zadziwieniem patrzali, dopóki jasny obłok nie zakrył Chrystusa przed nimi, a dwaj Aniołowie, pokazawszy się w białych sukniach, pocieszyli ich, że Chrystus tak kiedyś znowu na ziemię przyjdzie, jak go teraz odchodzącego widzieli.

Chrześcijanie, aby Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego godnie obchodzili, powinni: 1) Oddawać najgłębszą cześć Jezusowi Chrystusowi, który wstąpił do nieba, aby był ich pośrednikiem i obrońcą przed Bogiem Ojcem. 2) Umysł i serce swoje odrywać od ziemi, a podnosić je z Chrystusem do nieba. 3) Poglądać na niebo jako na ojczyznę, do której dążyć ciągle są obowiązani, a ziemię uważać za miejsce wygnania i krótkiej pielgrzymki swojej. W takim duchu Chrześcijanie obchodząc Wniebowstąpienie Chrystusa, wyjednają dla siebie łaskę, że on ich także za sobą do nieba wprowadzi i wiecznie szczęśliwymi uczyni.

Podczas Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego przede mszą odbywa się procesya ze Stacyami, która wyraża: 1) Tryumf Jezusa Chrystusa wstępującego do nieba. 2) Uczniów idących za Chrystusem na górę Oliwną, oddających Mu pokłon i polecających się Jego opiece, gdy wstępował do nieba.

Śpiewy podczas tej procesyi do tego są zastosowane, przez które Kościół chce obudzić w wiernych takie uczucia, jakiemi przejęci byli Apostołowie, gdy na Jezusa Chrystusa do Nieba wstępującego patrzali.

Niedziela: tygodnik dla rodzin chrześcijańskich 1876.05.21 R.2 Nr 86.