Archive for category: Bez kategorii

REx regum

29.X.2023 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

Jezus Chrystus Król ! Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla, przypadającą zawsze w ostatnią Niedzielę ...

Biskup-Sarto

Biskup Józef M. Sarto – jego działania

W innych wypadkach jeszcze biskup Sarto wykazał tę prostą odwagę, jak np. gdy parlamentowi włoskiemu...

Editæ sæpe_

Encyklika „Editae saepe Dei”.Z dziejów konfliktu religijnego w II Rzeszy

Encyklika „Editae saepe Dei”. Z dziejów konfliktu religijnego w II Rzeszy 26 maja 1910 papież Pius X...

Nowa Encyklika Papieża Piusa X-go.

Ojciec św. wydał świeżo Encyklikę do bi­skupów Włoskich, w której wskazuje, jak działać ma duchowień...

Pascendi Dominici gregis

LITTERAE ENCYCLICAE Pascendi Dominici gregis* SUMMI PONTIFICIS PIUS PP. X DE MODERNISTARUM DOCTRI...

Pius medal1

Pascendi Dominici gregis – O zasadach modernistów

List ogólny do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i Ordynariuszy, w jedności i łączności ...