informacje

Głos kapłański Marzec 2023

informacje

Głos kapłański Marzec 2023

W tym roku cały miesiąc marzec wypełnia Wielki Post, czyli święty czas naszego zjednoczenia z cierpiącym Odkupicielem. Oprócz postu w jedzeniu warto w tym czasie kontemplować Mękę Pańską, uobecniać w sobie Najświętsze Oblicze naszego Pana.

Wiele wspaniałych zakonów w chwalebnej przeszłości Kościoła charakteryzowało się wielkim nabożeństwem do Chrystusowej Męki. Już święty Bernard w dwunastym wieku przylgnął sercem do Ukrzyżowanego i dlatego przedstawiany jest z narzędziami Pańskiej Męki. Święty Franciszek z Asyżu upodobnił się do Pana Jezusa tak bardzo, że otrzymał Stygmaty. W czasach już nowożytnych święty Paweł od Krzyża założył w pierwszej połowie wieku XVIII Zakon Męki Pańskiej czyli pasjonistów. Pasjoniści byli spowiednikami m.in. św. Gemmy Galgani, którą pochowano w habicie pasjonistek oraz św. Marii Goretti. W naszym krakowskim oratorium można nawiedzić relikwie tych świętych Dziewic.
W tym czasie co św. Paweł od Krzyża działał również święty Alfons Maria Liguori, założyciel Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela czyli redemptorystów. Zakon ten miał przepisane trzy półgodzinne rozmyślania dzienne, w tym jedno o Męce Pańskiej. Sam święty Alfons biczował się często do krwi oraz wzorem Zbawiciela surowo pościł. Nie przeszkodziło mu to dożyć sędziwego wieku 91 lat. Okazuje się, że nawet bardzo surowe praktyki pokutne nie wpływają ujemnie na zdrowie, o ile są dostosowane do stanu zdrowia. Warto pamiętać także o tym by nie przeszkadzały one w wypełnianiu obowiązków stanu, a ponadto winny być konsultowane ze spowiednikiem, by nie wkradła się w nie miłość własna i doczesna przesada. Diabeł potrafi skusić nawet pokutników do pychy i pogardy dla innych.
Święty Alfons Maria Liguori wysłał do Rzymu ojca Andrzeja Villaniego celem pozyskania aprobaty papieskiej dla swojego Zgromadzenia. Ojciec Villani przybył do Wiecznego Miasta w sam raz na święto świętego Stanisława Kostki, czyli 13 listopada. Gdy Kongregacja biskupów gromadziła się na dyskusji o zatwierdzeniu redemptorystów, ojciec Villani czuwał przy relikwiach świętego Stanisława Kostki przy kościele świętego Andrzeja na Kwirynale. Papieskie zatwierdzenie zakonu dnia 25 lutego 1749 roku można zatem przypisać wstawiennictwu naszego świętego Rodaka z Mazowsza. Była to pewnie zapowiedź przyszłości redemptorystów jako że to właśnie Polska była po Włoszech pierwszym krajem do którego przybyli synowie świętego Alfonsa – ojciec Tadeusz Huebl i święty Klemens Maria Hofbauer. Ten ostatni ze względu na fakt, że przebywał nad Wisłą aż dwadzieścia jeden lat został włączony do kanonu świętych polskich. Jego święto obchodzimy w Kraju dnia 15 marca. W archidiecezjach; warszawskiej i krakowskiej Jego święto obchodzone jest w rycie zdwojonym większym (duplex majus), wraz z Credo.
Cały marzec jest poświęcony szczególnie świętemu Oblubieńcowi i Małżonkowi Niepokalanej, świętemu Józefowi i to Jego pragniemy prosić o jak największą świętość dla nas samych i umiłowanej Ojczyzny, oraz by cnoty które tak heroicznie praktykował były chętnie przez Polaków praktykowane.

Patronie świętego Kościoła, święty Józefie – módl się za nami!

Ofiarowując za Was Czytelnicy modlitwy –
ks. Rafał Trytek