informacje

Kościół Katolicki vs. Novus Ordo

informacje

Czyż nie jest to ważne pytanie? Dlaczego? Te podstawowe, fundamentalne pytania, nawet przy użyciu samego tylko rozumu, czasami pozostają bez odpowiedzi, pozostawiając ludzi w fałszywej rzeczywistości, w prawdziwym la la land, który ostatecznie prowadzi dusze z dala od Prawdy, od Boga. Oto list, który napisał jeden z moich parafian na misji w Kentucky, a który rozdaje rodzinie, przyjaciołom i wszystkim innym osobom należącym do Novus Ordo, starając się pomóc im ocknąć się z otępienia. Jest to przykład na to, że nie trzeba być teologiem, aby skomponować pomoc w nawróceniu, ale wystarczy dobrze rozumieć wiarę katolicką. Ten list jest nieedytowany, prosty w swej istocie, ale mam nadzieję, że pomoże ludziom myśleć, zadawać ważne pytania i szukać na nie odpowiedzi. Aby zadać sobie pytanie: dlaczego? Oto treść listu:

DLACZEGO?
Moja żona, inni członkowie rodziny i przyjaciele zastanawiają się, dlaczego uczestniczę tylko w tradycyjnej katolickiej mszy świętej bez udziału dorosłych, która odbyła się przed Soborem Watykańskim II, i nie pójdę z nimi na ich mszę świętą i inne uroczystości kościelne. Staram się być katolikiem, wyznawać i praktykować Prawdziwą Wiarę. To powiedziawszy, aby być katolikiem, trzeba w pełni podporządkować się i zgodzić się z Najwyższym Papieżem. Trzeba też wyznawać i praktykować całą wiarę katolicką, bez wyjątków. Sobór Watykański I, Sobór Trydencki i inne Sobory dokładnie określiły, w jaki sposób Kościół ma istnieć teraz i aż do końca czasów. Pamiętaj, że jako katolik, ponieważ prawdziwy Kościół jest powszechnie taki sam, identyfikujesz się jako członek tego JEDNEGO Kościoła ze wszystkimi jego naukami i praktykami, niezależnie od tego, czy się z nimi zgadzasz, czy nie. Co ważne, jako katolik nie możesz wybierać, w co chcesz wierzyć i czego przestrzegać. Nie można uznawać kogoś za papieża i sprzeciwiać się mu. To jest grzech śmiertelny.

OD CZASU SOBORU WAT.II NOWA RELIGIA (NOVUS ORDO), KTÓRA SIĘ POJAWIŁA, JEST DIAMETRALNIE RÓŻNA OD TRADYCYJNEJ WIARY RZYMSKOKATOLICKIEJ, ZAŁOŻONEJ PRZEZ CHRYSTUSA. TEN NOWY PORZĄDEK KATOLICYZMU NIE UTOŻSAMIA SIĘ Z ŻADNYM Z „CZTERECH ZNAKÓW” PRAWDZIWEGO, TRADYCYJNEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO.

Jeśli uważasz, że jesteś prawdziwym praktykującym katolikiem, zadaj sobie pytanie;

DLACZEGO miałbyś podążać za papieżem, który nie wyznaje i nie praktykuje wiary katolickiej, a zamiast tego bluźni i nagminnie popełnia herezje? Jeśli ktoś jest prawdziwym papieżem, to katolik musi się na niego zgodzić. Dzisiaj naucza się, że nie ma piekła… że nie ma katolickiego Boga… że trzy osoby Trójcy Świętej kłócą się między sobą… że luteranie mają prawdziwą wiarę… że fałszywych papieży czci się jako świętych… że Bóg stworzył cię gejem… że prozelityzm jest uroczystym nonsensem… że Jezus nie jest Bogiem… że Maryja nie była bez grzechu… że kara śmierci jest sprzeczna z Ewangelią… że różnorodność religii jest wolą Boga… i wiele innych. To wszystko jest czystą herezją Kościoła Vaticanum II.

Dlaczego mielibyście chodzić na nową mszę wymyśloną przez 7 protestanckich duchownych?

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, w którym święcenia kapłańskie są nieważne lub wątpliwe, nawet w najmniejszym stopniu, i w którym obowiązuje nowy, nieważny obrzęd święceń montanistów i nieważny obrzęd konsekracji episkopatu?

Dlaczego mielibyście chodzić do kościoła, w którym sprawy, które przed VATII zawsze były potępiane, teraz są akceptowane i praktykowane?

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, w którym całe ciało biskupów utraciło wiarę i naucza herezji, błędu, bezbożności i niemoralności?

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, w którym Prawo Boże jest odrzucane, całkowicie odrzucane i często łamane?

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, który twierdzi, że istnieje tylko w Kościele Chrystusowym, a jednocześnie wyznaje, że inne fałszywe religie również są częścią Kościoła Chrystusowego?

Jeśli uważasz, że jesteś prawdziwym praktykującym katolikiem, zadaj sobie pytanie;

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, który nie może się już identyfikować z żadnym z „czterech znaków” prawdziwego Kościoła.

Dlaczego chodzisz na mszę, podczas której kobiety są przy ołtarzu, aby „wzbogacić liturgię”, skoro ta praktyka zawsze była potępiana jako wewnętrzne zło?

Dlaczego miałbyś chodzić na Mszę, w której wyrzuca się 84% modlitw mszalnych, zaś kapłanowi daje się możliwość robienia tego, co mu się podoba, jako „przewodniczącemu wspólnoty”, a nie jako Kapłanowi Ofiarnemu?

Dlaczego mielibyście chodzić do kościoła, który twierdzi, że Bóg i Trójjedyny Bóg to jedno i to samo?

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, który zmienił wszystkie siedem sakramentów, eliminując niektóre z nich, jak na przykład Ostatnie Namaszczenie dla umierających?

Dlaczego miałbyś pójść do kościoła, który odrzuca święte dni, bagatelizuje post, wstrzemięźliwość i wytyczne dotyczące dni świątecznych i w inny sposób ignoruje inne dostępne i konieczne środki łaski?

Dlaczego miałbyś uczestniczyć we Mszy św. pogrzebowej, która zazwyczaj jest sprawowana w bieli, z przemówieniem i często z dala od ołtarza, skoro te praktyki są surowo zabronione? Dlaczego odmawiasz różaniec za zmarłych, a nie odmawiasz Tajemnic Bolesnych? Dlaczego chodzisz na nabożeństwa pogrzebowe, podczas których kapłan może nawet nie nosić rzymskiej koloratki?

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, w którym większość zakonników nie nosi już tradycyjnego stroju duchownego? Czy się wstydzą, czy nie wierzą w to, co robią?

Dlaczego chodzisz do kościoła, który twierdzi, że cudzołóstwo może być dobre dla niektórych małżeństw i że kontrola urodzeń może być konieczna dla niektórych zakonników w niebezpiecznych rejonach świata? Dlaczego miałbym chodzić do kościoła, którego lider ogłasza, że „spanie na jednym wózku” jest ważnym małżeństwem?

Dlaczego chciałbyś wierzyć, że dusza, która umiera w grzechu ciężkim, po prostu zostaje unicestwiona… że piekło nie istnieje?

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, w którym modlitwy naśladują słowa protestanckie i koncentrują się na „kulcie człowieka” i „ja” zamiast na Bogu?

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, który zachęca szafarzy Eucharystii i innych szafarzy bez powodu do pełnienia funkcji kapłańskich w parafii i bagatelizuje rolę pasterza stada?

Dlaczego chodzisz do kościoła, w którym wierni nie mają pojęcia o wierze ani o tym, co jest potrzebne, aby być katolikiem, ale myślą, że wystarczy odmówić modlitwę przed posiłkiem i uczestniczyć w cotygodniowej 20-minutowej Mszy Świętej, aby być katolikiem? Ilu z nich zna dogmaty swojej wiary, wie, co to znaczy być katolikiem?

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, który promuje homoseksualistów na eksponowane stanowiska… za Amoris Laetitia i za naleganie, by umieścić ją w Acta Apostolicæ Sedis…. za „Msze młodzieżowe, ludowe, gitarowe, polkowe, tangowe”, sam to wymyśl…. za spowiedź na wózku golfowym… za monstrancje przewożone przez drony… za gejów tańczących nieskromnie, obnażonych przed ołtarzem podczas Mszy św. i wiele innych?

Jeśli uważasz, że jesteś prawdziwym praktykującym katolikiem, zadaj sobie pytanie;

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, w którym księża i członkowie nie chcą lub nie mogą dyskutować, wyjaśniać lub bronić swojej wiary?

Dlaczego mielibyście chodzić do kościoła, który nie potrafi powiedzieć, jaką sektą katolicką jest, a nawet nie zna różnic między nimi?

Dlaczego miałbyś pójść do kościoła, w którym księża są bardziej zainteresowani łatwym życiem na emeryturze nawet za grzech, zamiast być prawdziwymi tradycyjnymi katolickimi księżmi, co może wymagać trudu i prześladowań?

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, który gardzi historyczną Tradycyjną Religią Katolicką i zaprzecza, że Kościół Katolicki jest Jedynym, Prawdziwym Kościołem, poza którym nie ma zbawienia?
Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, który popiera uosobienie takich osób jak Marcin Luter?

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, który może nie być rozpoznawalny jako inny tak zwany kościół katolicki?

Dlaczego miałbyś pójść do kościoła, w którym skandal, świętokradztwo i brak szacunku są powszechne?

Dlaczego miałbyś pójść do kościoła, który kanonizuje apostatycznych, heretyckich papieży religii Novus Ordo?

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, który nie ogłosi, że heretycki apostata papież nie jest papieżem, aż do momentu, gdy będzie to już dawno po fakcie… jeśli w ogóle?

Dlaczego poszedłbyś do kościoła, w którym przyszli seminarzyści są odrzucani, ponieważ uważa się ich za zbyt sztywnych w swoim katolicyzmie?

Dlaczego poszedłbyś do kościoła, który zezwala na kult pogański w swoim ogrodzie w Watykanie?

Dlaczego mielibyście chodzić do kościoła, który jest przesiąknięty mentalnością „modernizmu”, syntezy wszystkich herezji i koncentruje się na nowym porządku świata?

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, który poniża nieomylność papiestwa i kwestionuje nieskazitelność Kościoła katolickiego i wiary?

Dlaczego chcesz należeć do tak zwanego Kościoła katolickiego, którego fundamentem są takie herezje, jak kolegialność, wolność religijna, fałszywy ekumenizm i in communicatio in sacris, by wymienić tylko kilka z nich? I dlaczego Kościół nie podjął żadnego wysiłku, aby naprawić błędy i herezje soboru?

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, który nazywa się katolickim i który wierzy w gościnność eucharystyczną dla niekatolików, akceptuje rozwody i ponowne małżeństwa, zaprzecza transsubstancjacji i wierzy w konsubstancjację, twierdzi, że wszystkie religie są mniej lub bardziej dobre, że wszystkie religie prowadzą do Boga, że zbawienie można osiągnąć poprzez inne religie, że nadużycia liturgiczne są normą itd. itp.

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, w którym księża twierdzą, że Jezus nie założył Kościoła katolickiego, a Maryja mogła mieć inne dzieci i kto wie, jakie jeszcze inne heretyckie bzdury?

Dlaczego poszedłbyś do kościoła, w którym biskup zezwala na wywieszanie przed kościołem tęczowych transparentów dla gejów, używa tęczowych tkanin ołtarzowych do mszy i aprobuje homoseksualny styl życia?

Dlaczego mielibyście chodzić do kościoła, który wprowadza zamęt z powodu rezydowania w nim prawdopodobnie dwóch papieży w tym samym czasie, przez co niektórzy wierni są podzieleni co do tego, kto jest naprawdę papieżem?

Dlaczego miałbyś chodzić do kościoła, w którym tzw. papież paraduje z pogańskimi symbolami i regaliami świata podziemnego (Pachamaa), mówi bzdury, sympatyzuje z homoseksualistami i lekceważy sam urząd papieski?

Dlaczego miałbyś należeć do kościoła, w którym Dom Boży jest często bezczeszczony niemoralnymi i nieetycznymi programami i wydarzeniami społecznymi, w którym nowoczesna architektura jest odrażająca, a wnętrza ohydne, bez żadnej istotnej duchowej otoczki?