informacje

LITANIA do najdroższej krwi Pańskiej.

informacje

LITANIA do najdroższej krwi Pańskiej
Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami.
Droga krwi Zbawiciela mojego, Zmiłuj się nad nami.
Krwi nowego wiecznego przymierza, Zmiłuj się nad nami.
Ceno naszego odkupienia, Oczyść nas, o krwi , najświętsza!
Źródło łask Boskich,
Źródło żywej wody,
Drogi okupie grzeszników,
Zastawie życia wiecznego.
Ofiaro wiecznej sprawiedliwości,
Kluczu bramy niebieskiej,
Oczyszczenie dusz naszych,
Wybawienie z naszej nędzy,
Lekarstwo ran naszych,
Środku na zgładzenie grzechów,
Zapłato długów naszych,
Odpuszczenie kar zasłużonych,
Żywe źródło dla pragnących zbawienia,
Pociecho zasmuconych,
Pokrzepienie słabych,
Orzeźwienie chorych,
Pojednanie grzeszników,
Radości sprawiedliwych;
Ucieczko wszystkich chrześcijan,
Podziwienie Aniołów,
Pociecho Patriarchów,
Pragnienie Proroków.
Siło Apostołów,
Nadziejo Męczenników,
Usprawiedliwienie pokutników,
Poświęcenie Panien, Oczyść nas, o krwi najświętsza!
Zbawienie Świętych, Oczyść nas, o krwi najświętsza!
Bądź nam miłościw, Odpuść nam o Jezu!
Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas o Jezu!
Od wszego złego. Wybaw nas o Jezu!
Od wszelkiej niesprawiedliwości,
Od wszelkiej dumy i próżności,
Od wszelkiej chciwości i zazdrości,
Od wszelkiego zbytku,
Od wszelkiego gniewu i nienawiści;
Od wszelkiego lenistwa,
Od wojny i buntu,
Od głodu i drogości,
Od zarazy i chorób,
0d szkodliwych nawałnic,
Od ciężkiej i złej śmierci,
Od potępienia wiecznego,
Przez drogą krew święty Twoją,
Przez tę wielką cenę naszego odkupienia,
Przez świętą krew, którą wylałeś przy Twoim obrzezaniu,
Przez Ś. krew wytryskającą z żył Twoich na górze oliwnej,
Przez Ś. krew, którą wylałeś wśród poniewierali przez Twych nieprzyjaciół,
Przez Ś. krew, którą wylałeś w czasie biczowania,
Przez Ś. krew, którą wylałeś w czasie koronowania Cię cierniową koroną,
Przez Ś. krew, którą wylałeś w czasie niesienia krzyża,
Przez Ś. krew, którą wylałeś, przy obnażeniu Cię z sukien,
Przez Ś. krew, którą wylałeś, gdy Cię przybijano do krzyża,
Przez S. krew, którą wylałeś na krzyżu.
Przez Ś. krew, którą przelałeś przy przebiciu Ci boku włócznią,
Przez S. krew, którą na ostatniej wieczerzy dałeś uczniom Twoim,
Przez Ś. krew, która się codziennie przemienia we Mszy Św.
Wybaw nas, o Jezu!
My grzeszni. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam przebaczył. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam odpuścił,
Abyś nam prawdziwej pobożności użyczył.
Abyś nas świętą bojaźnią udarował.
Abyś nam wdzięcznego Ci serca udzielił,
Abyś nam serdecznej miłości użyczył.
Abyś nas przejął posłuszeństwem ku prawom Twoim.
Abyś w nas wzbudził miłość do wszystkiego dobrego.
Abyś nas przejął odrazą i obrzydzeniem wszelkiego złego.
Abyś nam użyczył serdecznego żalu za grzechy .
Abyś nam dopomagał do poprawy życia.
Abyś nas oczyścił krwią Twoją najświętszą.
Abyś nią pokrzepiał dusze nasze.
Abyś przez nią słodził uciski nasze.
Abyś nas przez nią pojednał z Bogiem.
Abyś nas przez nią pobudził do cnoty.
Abyś nas przez nią uczynił stałymi w Twojej miłości.
Abyś nas przez nią wzmacniał w pokusach.
Abyś nam przez nią odpuścił grzechy.
Abyś nam przez nią darował zasłużone kary.
Abyś nam przez nią był pomocą przy śmierci.
Abyś nam przez nią użyczył szczęśliwego końca, Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas przez nią zachował od mąk czyśćcowych, Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś przez nią uwolnił cierpiących z czyśćca. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam był litościwy. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
O! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam o Jezu!
O! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas o Jezu!
O! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami o Jezu!
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

O najłaskawszy Zbawicielu! przez krew Twoją najświętszą za mnie wylaną i przez zasługi cierpień Twoich, oczyść duszę moją z wszelkich grzechów i udziel mi łaski, aby moje serce coraz większą wdzięcznością i miłością ku Tobie uczuwało, abym się coraz usilniej starał przez pobożne i świątobliwe życie stać się godnym tej szczęśliwości, którą nam przez ofiarowanie krwi i życia Twojego litościwie nabyłeś, Amen.