Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

Litania do św. Antoniego

informacje

Litania do św. Antoniego.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święci Aniołowie słudzy Boży, módlcie się za nami.
Święty Antoni Padewski, módl się za nami.
Filarze kościoła Chrystusowego,
Skarbnico Pisma świętego,
Seraficznej miłości ogniu,
Kaznodziejo Apostolski,
Obrazie świętobliwości,
Arko wszystkich cnót,
Pochodnio gorejącą i świecąca,
Nauczycielu prawdy,
Młocie heretyków,
Biczu czartów,
Tryumfatorze nad światem i ciałem,
Wielki cudotwórco,
Patronie rzeczy zgubionych,
Zwierciadło niewinności,
Pocieszycielu utrapionych,
Piastunie najmilszego Dzieciątka Jezus,
Najgotowszy przyczyńco,
Najchwalebniejszy Patronie,
Najsłodszy Ojcze i obrońco,
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Przez przyczynę świętego Antoniego, wybaw nas Panie.
Od wszystkiego złego,
Od sideł diabelskich,
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Od śmierci wiecznej,
Przez zasługi świętego Antoniego,
Przez najgorętszą miłość jego,
Przez prorockiego ducha jego,
Przez pragnienie jego dusz nawracania,
Przez gorące jego pragnienie męczeństwa,
Przez szczególne zachowanie jego czystości i posłuszeństwa,
Przez niezmordowane prace jego,
Przez dziwne jego cudów czynienie,
W dzień ostateczny,
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś w sercach naszych ogień miłości Twojej zapalił,
Abyś ojczyznę naszą przez świętego Antoniego modlitwy od wszelkiej klęski zachować raczył,
Abyś wszystkim uciekającym się do św. Antoniego zdrowia ciała i duszy użyczyć raczył,
Abyś za przyczyną św. Antoniego owoc ziemi i wszystkie rzeczy żywotowi służące dać raczył,
Abyś nam go we wszystkich ścieżkach i drogach za wiernego dać raczył przewodnika,
Abyś go za nami proszącego miłościwie wysłuchał,
Abyś nasze modlitwy przyjąć raczył,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo

Antyfona

Uwielbiłeś, o Panie, sługę Twego i wielkie dla niego czynisz rzeczy; niech Imię Twoje, o Boże, będzie wywyższone i uwielbione na wieki.

V. Módl się za nami św. Antoni.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.