informacje

Modlitwa o Wybór papieża

informacje

Panie, z pokorą błagamy Cię, abyś w swoim bezgranicznym miłosierdziu udzielił najświętszemu Kościołowi rzymskiemu papieża, który przez swoją gorliwość dla nas będzie Ci miły, a przez swoje dobre rządy będzie zawsze czczony przez Twój lud na chwałę Twojego imienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków. Amen.