informacje

Modlitwa Św.Piusa X do Matki Boskiej, Stolicy Mądrości

informacje

Najświętsza Maryjo Panno, któraś wychowywała Jezusa Zbawiciela, Wiekuistą Światłość ludzkości, Matko Bożej nauki wstawiaj się za nami by duch nieuctwa i ignorancji ustąpił postępowi w nauce i pobożności.

Wybieram Cię na Patronkę i opiekunkę moich studiów. By przez Twoje wstawiennictwo   o Matko dobrych studiów, Duch Święty napełnił mnie światłem i silą, mądrością i pokorą, by dał mi prawą wolę, inteligencję, pamięć, wystarczające zdolności, umiejętność uczenia, ducha i serca , bym mógł postępować we wszystkich wyborach wedle Boskiej Mądrości.

Broń mnie, o Matko moja, od ducha samozadowolenia, pychy, próżnej ciekawości, lekkoduchostwa, zachowaj mnie od wszelkiego skandalu, błędu, od wszystkiego co mogłoby zachwiać moją wiarę, zaćmić światłość mojego rozumu, czystość mojego serca, pokój mej duszy.

Bym pod Twym przewodem o Matko, zawsze by poddany dyrektywom i nauczaniu Kościoła Świętego, mej Matki, bym mógł stąpać z pewnością, odwagą i stałością po ścieżkach prawdy i cnoty, by dotrzeć na koniec do poznania miłości, i wiecznego posiadania Jezusa Chrystusa Naszego Pana, Twego Boskiego Syna.