informacje

Modlitwa

informacje

O Boże, który napełniłeś Papieża Świętego Piusa X niebiańską mądrością i apostolską mocą, aby bronił wiary katolickiej i przywrócił wszystko w Chrystusie, spraw abyśmy podążając za jego nauką i przykładem, odkładając na bok ludzki szacunek, również bronili naszej wiary przed wewnętrznymi wrogami Kościoła – modernistami – których ten wielki Święty śmiało i stanowczo potępił w swojej encyklice Pascendi Dominici Gregis, i otrzymali nagrodę wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje. Amen.