informacje

Nowenna do Najświętszego Oblicza Pańskiego 12-20. II

informacje

LITANIA
do Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa
(Do prywatnego użytku)
PDF – treść tej Litanii

Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża, nam grzesznym pod krzyżem za Matkę dana, módl się za nami.
O Oblicze Przenajświętsze, przez Maryję i św. Józefa z taką miłością po raz pierwszy uczczone, zmiłuj się nad nami.
————-//————–, w stajence Betlejemskiej napełniające radością Aniołów, pasterzy i królów ze wschodu,
————-//————–, w żłóbeczku łzami zalane,
————-//————–, któreś w świątyni zraniło miłością serce Symeona i Anny Prorokini,
————-//————–, w dwunastu leciech napełniające podziwem nauczycieli Zakonu w czasie tłumaczenia Pisma Bożego w świątyni,
————-//————–,  zachwycające wdziękiem i przecudowną pięknością,
————-//————–, w rysach swoich niewypowiedzianie szlachetne,
————-//————–, zachwycenie Aniołów,
————-//————–, słodka i czysta rozkoszy Świętych,
————-//————–, arcydzieło Ducha św., w którym Ojciec Przedwieczny upodobał sobie,
————-//————–, najśliczniejsze zwierciadło doskonałości Bożej,
————-//————–, najsłodsza pociecho Marji Dziewicy i Józefą świętego,
————-//————–, które od nas gniew Boży odwracasz,
————-//————–, skarbie łask i błogosławieństwa,
————-//————–, wystawione w pustyni na wichry, burze i niepogody, spalone słońcem i potem oblane wśród długich podróży,
————-//————–, skromnością i słodyczą pociągające sprawiedliwych i grzeszników,
————-//————–, smutne i płaczące nad grobem Łazarza,
————-//————–, nad słońce jaśniejsze i chwałą promieniejące na górze Tabor,
————-//————–, oblane łzami na widok Jerozolimy niewdzięcznej,
————-//————–, w ogrodzie oliwnym do ziemi schylone i zawstydzone grzechów naszych ciężkością,
————-//————–, krwawym potem zalane,
————-//————–, znieważone zdradliwym pocałunkiem Judasza,
————-//————–, świętością i wspaniałością swoją przestraszające żołnierzy i rzucające ich na ziemię,
————-//————–, policzkowane przez podłego sługę,
————-//————–, brudną szmatą zasłonione i znieważone zbrodniczymi rękoma nieprzyjaciół,
————-//————–, plute i tak straszliwie zranione,
————-//————–, którego Boskie spojrzenie sercu Piotra św. niezagojoną ranę boleści zadało,
————-//————–, pohańbione dla nas w sądach Jerozolimskich,
————-//————–, niezmieszane i niezasmucone wyrokiem śmierci przez Piłata wydanym,
————-//————–, zlane potem, krwią zbroczone i upadające w błoto pod wielkim krzyża ciężarem,
————-//————–, w czasie drogi krzyżowej przez pobożną Weronikę czystą chustą otarte,
————-//————–, na sromotnym drzewie krzyża podniesione,
————-//————–,   którego piękność nieporównana zaćmioną została straszną chmurą grzechów naszych okryte śmiertelną boleścią,
————-//————–, przez Maryję najboleśniejszą i przez niewiasty święte obmyte, wonnościami namaszczone i owinięte śmiertelnym  prześcieradłem,
————-//————–, do grobu złożone,
————-//————–,  pięknością i chwałą w dzień Zmartwychwstania jaśniejące,
————-//————–, promieniejące światłością w chwili Wniebowstąpienia,
————-//————–, tak głęboko w Najśw. Sakramencie utajone i tak bardzo tam znieważane przez grzeszników,
————-//————–, które przy skończeniu świata ukażesz się w mocy i majestacie wielkim,
————-//————–, które przerazisz grzeszników,
————-//————–, które napełniać będziesz sprawiedliwych wiekuistą radością,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz’ grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

MODLITWA

Kocham Cię, uwielbiani, cześć i pokłon Ci oddaję, o najśliczniejsze Oblicze najmilszego Jezusa mojego, szlachetna pieczęci Bóstwa, w Tobie się zatapiam całą duszą moją, błagając Cię, abyś na sercu moim wyraziło Boskie Twe rysy, abym się w Ciebie ciągle mógł wpatrywać tu na ziemi i potem w niebie na wieki. Amen.