informacje

Nowenna przed świętem św. Dominika założyciela zakonu kaznodziejskiego

informacje

Litania do Św. Dominika

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata. Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Królowo Różańca Świętego,

Nasz chwalebny Ojcze, św. Dominiku, módl się za nami!
Św. Dominiku, naśladowco Jezusa Chrystusa,
Św. Dominiku, wybitnie obdarzony cnotami Jego Najświętszego Serca,
Św. Dominiku, wielbicielu Najświętszego Sakramentu,
Św. Dominiku, szczególnie oddany naszej Błogosławionej Pani,
Św. Dominiku, głosicielu Jej honoru,
Św. Dominiku, (roz) krzewicielu Różańca Świętego,
Św. Dominiku, blasku kapłaństwa,
Św. Dominiku, założycielu Braci Kaznodziei,
Św. Dominiku, Zwycięzco błędów albigeńskich,
Św. Dominiku, zwierciadło dyscypliny kościelnej,
Św. Dominiku, różo cierpliwości,
Św. Dominiku, najbardziej gorliwy dla zbawienia dusz,
Św. Dominiku, najbardziej pragnący męczeństwa,
Św. Dominiku, człowieku ewangeliczny,
Św. Dominiku, doktorze prawdy,
Św. Dominiku, kości słoniowa czystości,
Św. Dominiku, (człowieku) prawdziwie apostolskiego serca,
Św. Dominiku, biedny pośród bogactw,
Św. Dominiku, bogaty w nieskalane życie,
Św. Dominiku, płonący gorliwością za ginące dusz,
Św. Dominiku, kaznodziejo Ewangelii,
Św. Dominiku, reguło abstynencji,
Św. Dominiku, zwiastunie rzeczy niebieskich,
Św. Dominiku, solo ziemi,
Św. Dominiku, który podlewałeś ziemię krwią swoją,
Św. Dominiku, (świecący) błyszczący w dziewiczym chórze,
Św. Dominiku, najpokorniejszy,
Św. Dominiku, najposłuszniejszy,
Św. Dominiku, najczystszy,
Św. Dominiku, najmiłosierniejszy,
Abyśmy w godzinie śmierci zostali przyjęci z tobą do nieba,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego,
Z sideł diabelskich,
Od śmierci wiecznej,
Przez zasługi naszego świętego ojca, św. Dominika,
Przez Jego żarliwą miłość,
Przez Jego niestrudzoną gorliwość,
Przez Jego niezwykłe prace,
Przez Jego niewypowiedziane pokuty,
Przez Jego dobrowolne ubóstwo,
Przez Jego wieczną czystość,
Przez Jego doskonałe posłuszeństwo,
Przez Jego głęboką pokorę,
Przez wszystkie jego inne cnoty,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, błogosławiony Ojcze Dominiku,
Abyśmy stali się godni obietnic Pana Chrystusowych.