informacje

Nowy „Kościół” tonie.

informacje

Bergoglio jasno dał do zrozumienia, że uważa siebie za dyktatora Nowego Kościoła. Jednak raz po raz w groteskowy sposób narusza on doktrynę katolicką. Jego wzorem nie są dogmaty Kościoła katolickiego, najjaśniej wyłożone przez dogmatyczny Sobór Watykański I (1870), ale komunistyczne dyktatury, które Bergoglio podziwia. Jest on wielkim zwolennikiem, na przykład, komunistycznego prezydenta Chin, Xi Jinpinga, mimo że Xi zamordował więcej kapłanów i biskupów bergogliańskich niż można zliczyć.

W Kościele Katolickim, prawdziwy papież jest ograniczony przez Świętą Tradycję i Prawo Kanoniczne – nie przez zmyślone Prawo Kanoniczne Nowego Kościoła, ale przez związane z Tradycją zasady ogłoszone przez Gracjana oraz Doktorów i Kanonistów Kościoła. Dogmatyczny Sobór Watykański I (Constitutio Dogmatica Prima de Ecclesia Christi, „Pastor aeternus”, cap. 4, „De Romani Pontificis Infallibili Magisterio”, 18 lipca 1870) nie mógłby być bardziej jednoznaczny w swojej definicji ograniczeń papiestwa:

Neque enim Petri successoribus Spiritus sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut eo assistente traditam per apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent.
[Duch Święty został bowiem obiecany następcom Piotra nie po to, aby przez Jego objawienie podawali do wiadomości jakąś nową naukę, ale po to, aby z Jego pomocą religijnie strzegli i wiernie wykładali objawienie, czyli Depozyt Wiary przekazany przez Apostołów.

Dyktator Nowego Kościoła, Bergoglio, wypowiada opinie i częściowo sformułowane intencje, ale nie ujął ich oficjalnie na piśmie. Wypowiada luźne słowa na konferencjach prasowych w samolocie, ale jest całkowicie opóźniony w promulgowaniu oficjalnych dokumentów. Jest też pod wodą w mianowaniu. W rzeczywistości, kiedy umrze, nie będzie miał oficjalnie zainstalowanego żadnego Camerariusa, który kierowałby Nowym Kościołem! Nawet w tych przypadkach, kiedy wydaje nieoficjalne dokumenty w języku narodowym, jak „Traditionis custodes”, tłumiący Nowy porządek Mszy z 1962 roku, oficjalna wersja łacińska często czeka wiele miesięcy, podczas których nowe prawo jest w zawieszeniu. Jeśli Bergoglio umrze, cały jego Nowy Kościół będzie sede vacante, bez nikogo kto by nim kierował.

Podobno Bergoglio chce „zreorganizować” (tzn. zniszczyć) swoją nowokościelną Kurię, ale projekt z grudnia 2019 roku, który ma to zrobić, wciąż nie jest nigdzie opublikowany.. Ponieważ dyktator pseudopapież nalega na przekazywanie wszystkiego osobiście, jego rewolucja utknęła w martwym punkcie. Cierpiący na psychozę Narcystycznego Zaburzenia Osobowości, Bergoglio nie ufa nikomu, nawet szefom departamentów, których sam mianował.

Tradycyjni katolicy!, Bergoglio został ponadto poważnie zepchnięty na boczny tor przez proces, toczący się obecnie w sądzie w Nowgo Watykanu, dotyczący defraudacji około pół miliarda dolarów amerykańskich na zakup obecnie skonfiskowanej nieruchomości w Londynie. Bergoglio chciał, by kardynał Angelo Becciu wziął na siebie odpowiedzialność, ale Becciu odwrócił się od Bergoglio i dał dowody, że Bergoglio sam zaaranżował defraudację z jego fałszywej organizacji charytatywnej, Peter’s Pence. Sąd odrzucił już większość zarzutów przeciwko innym oskarżonym i teraz słyszy zeznania, że Bergoglio sam był głównym defraudantem. Nic dziwnego, że Bergoglio został odsunięty na boczny tor z większą rybą do usmażenia – sobą samym!