informacje

Papieże przeciw nowoczesnym błędom

informacje

16 Papieskich Dokumentów

Mocne potępienie wielu najbardziej szkodliwych dzisiejszych błędów

Wersja angielska do nabycia na stronach:

https://www.amazon.com/Popes-Against-Modern-Errors-Documents/dp/089555643X

W 1789 r. miała miejsce rewolucja francuska, która wywołała szereg błędów religijnych, politycznych i społecznych, o których papieże przez ponad 160 lat pisali i zwalczali je. Jednak większość z tych błędów przeniknęła zwykłego człowieka… w wyniku czego większość ludzi przyjmuje obecnie za pewnik wiele fundamentalnych założeń, które są całkowicie fałszywe! Ale prawie od początku tych błędów papieże przemawiali jednogłośnie, grzmiąc przeciwko nim. Dzisiaj, gdy widzimy, że te błędy przynoszą złe owoce, wielu myślących katolików powraca do tych papieskich dokumentów, które potępiały te współczesne błędy, aby zbadać, co papieże cały czas o nich mówili.

Z recenzji na Amazon.com:

Ta książka jest kompilacją 16 papieskich dokumentów (z których 13 to encykliki papieskie) z lat 1832-1950. Jest to zdecydowanie najważniejsza książka, jaką powinien przeczytać każdy katolik – który nadal uważa Sobór Watykański II za ważny sobór katolicki.

Jest wielu, którzy wyraźnie dostrzegają złe owoce tego soboru – takie jak masowy spadek liczby osób konsekrowanych, utrata księży, lekceważące liturgie, niepokojąca architektura kościelna, zła muzyka, soborowi papieże wypowiadający rzeczy heretyckie i bluźniercze, utrata wiary u świeckich, zamykanie parafii – i wielu zastanawia się, jak to się stało. Cóż, ta książka daje odpowiedź.

Te złe owoce są dokładnymi skutkami przepowiedzianymi wyraźnie w tej książce przez kolejnych papieży przez setki lat, jeśli pozwoli się rozprzestrzenić pewne herezje i błędy na całym świecie. I co się stało? Dokładnie te same błędy, które zostały potępione w tych papieskich dokumentach przedrukowanych w tej książce (wiele w sposób uroczysty ex-cathedra i w nieomylny sposób) zostały w rzeczywistości promulgowane na Soborze Watykańskim II i oficjalnie ogłoszone w samych tekstach soborowych. W ten sposób każdy kolejny „papież” Vaticanum II oficjalnie nauczał na podstawie błędów jego [soborowego] zwyczajnego magisterium i herezji, które wcześniej zostały potępione przez Kościół katolicki.

Poniżej wymieniono 15 błędów doktrynalnych wyraźnie potępionych w tej książce – z których wszystkie są obecnie nauczane lub tolerowane przez Kościół posoborowy. Liczba przy każdej potępionej doktrynie to liczba encyklik w samej tej kompilacji, które zawierają potępienia tych doktryn. I zauważcie, że istnieje o wiele więcej papieskich dokumentów, które nie są częścią tej kompilacji, a które również potępiają te same doktryny!

– Wolność religijna (9x)

– Wolność sumienia, wolność prasy itp. (5x)

– Obojętność religijna (Indyferentyzm) (7x)

– Zbawienie poza Kościołem Katolickim (5x)

– Socjalizm i Komunizm (15x)

– Wolnomularstwo (Masoneria) (11x)

– Naturalizm (4x)

– Rozerwalność małżeństwa (3x)

– Ewolucja Dogmatu (6x)

– Rozdział Kościoła i państwa (4x)

– Modernizm (4x)

– Liberalizm (1x)

– pojednanie Kościoła ze współczesnym światem (1x)

– Ciało Chrystusa obejmuje protestantów (1x)

– Fałszywy ekumenizm (3x)

Po przeczytaniu tych papieskich dokumentów zawartych w tej książce, czytelnik będzie z podziwem zastanawiał się nad surową rzeczywistością, że doktryny obecnie oficjalnie nauczane przez instytucję watykańską są dokładnie tymi doktrynami, które kiedyś zostały potępione przez Kościół katolicki.

To jest właśnie świadomość tego sprawiła, że wielu wiernych tradycyjnych katolików na całym świecie od czasów Soboru Watykańskiego II kategorycznie odrzuciło sobór i jego „papieży”, a zatem uczestniczy w tradycyjnej łacińskiej Mszy tylko z księżmi i duchownymi, którzy nie są w jedności z soborowymi „papieżami”.

Kup tę książkę, przeczytaj ją i naucz się błędów, które musimy codziennie odpierać, aby zachować Wiarę.

Zawartość (+link do wersji polskiej dokumentu):

Papież Grzegorz XVI

Mirai vos – O liberalizmie i religijnym indyferentyzmie (15 VIII 1832)

http://rodzinakatolicka.pl/grzegorz-xvi-mirai-vos-o-liberalizmie-i-religijnym-indyferentyzmie/

Papież Pius IX

Quanta cura – O współczesnych błędach (7 XII 1864)

http://rodzinakatolicka.pl/bl-pius-ix-quanta-cura-o-wspolczesnych-bledach/

Sylabus errorum – Zestawienie potępionych błędów (8 XII 1864)

http://rodzinakatolicka.pl/bl-pius-ix-sylabus-errorum-zestawienie-potepionych-bledow/

Papież Leon XIII

Diuturnum illud – O władzy politycznej (29 VI 1881)

http://rodzinakatolicka.pl/leon-xiii-diuturnum-illud-o-wladzy-politycznej/

Humanum genus – O masonerii (20 IV 1884)

http://rodzinakatolicka.pl/leon-xiii-humanum-genus-o-masonerii/

Libertas – O wolności człowieka (20 VI 1888)

http://rodzinakatolicka.pl/leon-xiii-libertas-o-wolnosci-czlowieka/

Rerum novarum – O kwestii socjalnej (15 V 1891)

http://rodzinakatolicka.pl/leon-xiii-rerum-novarum-o-kwestii-socjalnej/

Graves de communi – O działalności społecznej katolików (18 I 1901)

http://rodzinakatolicka.pl/leon-xiii-graves-de-communi-o-dzialalnosci-spolecznej-katolikow/

Papież Pius X

Lamentabili sane exitu – Potępienie błędów modernistów (3 VII 1907)

http://rodzinakatolicka.pl/sw-pius-x-i-swiete-oficjum-lamentabili-sane-exitu/

Pascendi Dominici Gregis – O zasadach modernistów (8 IX 1907)

http://rodzinakatolicka.pl/sw-pius-x-pascendi-dominici-gregis-o-zasadach-modernistow/

Notre charge apostolique – O błędach Sillonu (25 VIII 1910)

http://rodzinakatolicka.pl/sw-pius-x-notre-charge-apostolique-o-bledach-sillonu/

Sacrorum antistitum – Przysięga antymodernistyczna (1 IX 1910)

http://rodzinakatolicka.pl/sw-pius-x-sacrorum-antistitum-przysiega-antymodernistyczna/

Papież Pius XI

Quas primas – O królewskiej godności Chrystusa Pana (11 XII 1925)

http://rodzinakatolicka.pl/pius-xi-quas-primas-o-krolewskiej-godnosci-chrystusa-pana/

Mortalium animos – O popieraniu prawdziwej jedności religii (6 I 1928)

http://rodzinakatolicka.pl/pius-xi-mortalium-animos-o-popieraniu-prawdziwej-jednosci-religii/

Divini Redemptoris – O bezbożnym komunizmie (19 III 1937)

http://rodzinakatolicka.pl/pius-xi-divini-redemptoris-o-bezboznym-komunizmie/

Papież Pius XII

Humani generis – O błędach przeciwnych wierze katolickiej (12 VIII 1950)

http://rodzinakatolicka.pl/pius-xii-humani-generis-o-bledach-przeciwnych-wierze-katolickiej/

Niektóre z tych dokumentów komentuje [w języku angielskim] x. Carlos Zepeda w odcinkach Adult Cathechism Class 2022 na stronie Youtube The Catholic Wire.

https://www.youtube.com/channel/UCyUGS38fWFnsZE5kqkSGigw