informacje

+Regina Sacratisimi Rosarii

informacje

+Regina Sacratisimi Rosarii, o.p.n.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami