informacje

Stowarzyszenie Ś.Filomeny

informacje

Stowarzyszenie Świętej Filomeny

Trochę historii: Ks. Franciszek di Lucia pracował niestrudzenie, aby szerzyć kult wielkiej Świętej, podobnie jak robili to Paulina Jaricot i święty proboszcz z Ars. Po nich, dobry kapłan – Lodwik de Petit, poświęcił całe swoje życie, aby uczynić Małą Księżniczkę Nieba znaną i kochaną. W tym celu w 1876 r. opublikował Posłańca Świętej Filomeny i Głos Świętej Filomeny. W 1884 r. założyła w Paryżu Bractwo Świętej Filomeny, znane również jako Dzieło Świętej Filomeny. Bractwo to zostało podniesione do rangi Arcybractwa przez Leona XIII. W dniu 15 stycznia 1912 r. św. Pius X udzielił temu Dziełu błogosławieństwa następującymi słowami: Umiłowanym członkom Arcybractwa św. Filomeny i bł. J. M. Vianneya, z gorącym pragnieniem , że za wstawiennictwem tej świętej i tego Świętego -Pan okaże się rozrzutny w swych wielkich łaskach dla wszystkich, przesyłamy serdecznie Apostolskie Błogosławieństwo.

Kilka miesięcy później, 21 maja 1912 r., św. Pius X erygował czcigodne Arcybractwo św. Filomeny jako Arcybractwo dla całego Kościoła, wydając Breve Apostolskie Pias Fidelium Societates, w którym wyraźnie stwierdził: Dekretujemy, aby obecny akt był i zawsze pozostawał trwały, ważny i skuteczny…, a wspomniany Brief kończył się stwierdzeniem, że jeśli ktokolwiek postąpiłby inaczej, wszystko, co zrobił lub powiedział, byłoby nieważne i pozbawione wartości, niezależnie od autorytetu tego, który to potwierdził.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z ogromnej liczby papieży, świętych, królów i ludzi o wielkim znaczeniu, którzy wspierali i zachęcali do kultu Świętego dziecięcia. Wiemy również, że od czasu Soboru watykańskiego II Arcybractwo pozostaje w obrębie fałszywego Kościoła.

I dlatego Tradycja Kościoła, Resztka wierna Chrystusowi i Jego Nauce, nie ma stowarzyszenia poświęconego kultowi Świętej!!

Chciałbym ostrzec: cześć, jaką oddajemy św. Filomenie, powinna znacznie zwiększyć naszą miłość do Najświętszej Maryi Panny. Wiemy, że Matka Boża wypowiedziała piękne słowa: Filomenie niczego się nie odmawia. Oddając cześć świętej Filomenie, dziękujemy i wychwalamy Matkę Bożą, która tak wiele dla niej uczyniła. Jeśli naprawdę kochamy Święte Dzieciątko, musimy starać się kochać Maryję w taki sam sposób, w jaki Ona ją kochała.

Musimy odprawiać nasze nabożeństwa do Matki Bożej z całą naszą miłością i siłą, i oczywiście nie usuwać żadnych nabożeństw, które do tej pory odprawialiśmy do świętej Maryi, zastępując je nabożeństwami do świętej Filomeny. To musi być jasne, nasza wielka Święta musi prowadzić nas do miłości do Maryi, do odważnej służby Maryi, do oddania życia za tak Wielką Panią. Dzięki naszemu nabożeństwu do św. Filomeny błogosławimy Boga odzwierciedlonego w Jej świętych. Czcząc św. Filomenę głosimy moc Boga w sile jej męczenników. Uwielbiajmy Boga tak jak ona, kochajmy naszego Pana Jezusa Chrystusa i Najświętszą Dziewicę tak jak ona i dziękujmy Jezusowi i Maryi za wyjątkowe dary, którymi ubogacili Małą Księżniczkę z Raju.

Nie zapominaj, że Jezus i Maryja w różnych objawieniach powiedzieli to: Filomenie niczego się nie odmawia. Oznacza to, że Jezus i Maryja zawsze udzielają Filomenie wszystkiego, o co poprosi ich nasza święta w imieniu swoich wielbicieli.